Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2003

Teräväinen, Carina

Ruotsinkielisten abiturienttien syntaktiset ratkaisut. Vapaiden kirjoitelmien tarkastelua

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Birgitta Romppanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Modern finska
Sivumäärä:
98
I min pro gradu –avhandling undersöker jag svenskspråkiga abiturienters uppsatser i finska. Abiturienterna kommer från Korsholms gymnasium.

Målet för undersökningen är att klarlägga abiturienternas grammatikaliska kompetens med hjälp av felanalys och kontrastiv analys, dvs. att utreda hur mycket fel och vilka typer av fel som görs. I denna undersökning tar jag endast upp syn-taktiska fel. Förutom felaktiga former, har jag även räknat antalet korrekta for-mer och presenterar även lyckade syntaktiska lösningar. I enlighet med felanalysens principer strävar jag efter att utreda orsakerna till uppkomsten av felen.

Av de syntaktiska felen utgjorde verbböjningen den största felkategorin. Även valet av objektets kasus samt lokalkasusformerna vållade en del hel problem för abiturienterna. Resultatet varierade dock relativt mycket beroende på om antalet fel i en felkategori relaterades till det totala antalet syntaktiska fel eller till antalet korrekta former i motsvarande kategori.

Faktorer som påverkade uppkomsten av fel var bland annat modersmålets inverkan, allmänna inlärningsstrategier, förenkling samt generalisering.
Avainsanat:
suomi toisena kielenä, virheanalyysi, kontrastiivinen analyysi, syntaksivirheet, ainekirjoitus
© Tritonia 2014-2019