Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kolehmainen, Arte Samuli

Great Words from Great Men. Party-ideologies in the Inaugural Speeches of Presidents Bush and Obama

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
88
Yhdysvaltojen presidentin on pidettävä laajasti seurattu virkaanastujaispuhe yhtenä ensimmäisistä tehtävistään. Vanhaan traditioon pohjautuva puhe ei ole kuitenkaan ainoastaan seremonia tai siirtymisriitti, vaan sen tehtäviin kuuluu kansan yhdistäminen ja tulevien poliittisten linjausten esittäminen, joissa näkyvät ennen kaikkea amerikkalaiseen identiteettiin ja maan supervalta-asemaan vetoaminen, vaikka suhtautuminen viran edellyttämiin tehtäviin riippuu osittain presidentistä ja hänen puolueestaan.

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarjota uusi näkökulma virkaanastujaispuheeseen selvittämällä miten Yhdysvaltojen politiikan suurpuolueiden Demokraattien ja Republikaanien peräkkäin palvelleiden presidenttien George W. Bushin ja Barack Obaman virkaanastujaispuheet eroavat toisistaan ideologiselta sisällöltään. Tarkastelun kohteena ovat hyvin erilaisissa poliittisissa tilanteissa vuosina 2005 ja 2009 pidetyt puheet. Puheen analysoimiseksi tutkielmassa tarkastellaan ensiksi sitä kontekstia, jossa puhe pidettiin. Siihen eivät kuulu ainoastaan samanaikaiset tapahtumat, kuten maailmanlaajuinen talouskriisi, vaan myös menneisyyden tapahtumat, joista kuulijat/lukijat voivat olla alitajuisesti tietoisia. Tämä konteksti auttaa ymmärtämään millaisia positiivisia ja negatiivisia arvioita presidentit tekevät puheessaan muiden ihmisten toimista, asenteista, ajatuksista, jne., ja näihin presidenttien tekemiin arvioihin analyysi keskittyy. Monista poliittisista puheista on tehty diskurssianalyysejä, mutta ei koskaan juuri tällä tavalla kuin tässä tutkielmassa Appraisal Theoryn avulla.

Tutkimus osoitti, että osa löydöksistä viittaa puoluepoliittiseen ideologiaan, mutta nekin ovat epämääräisiä ilmaisuja. Tätä epämääräisyyttä voi pitää osoituksena pyrkimyksestä yhdistää kansa, mutta myös poliittisen kielen ja pelin varovaisuudesta. Liiallinen hyökkäävyys voi koitua kohtalokkaaksi, ja monet äänestäjät itse asiassa toivoisivat puolueiden tekevän yhteistyötä keskenään. Puolueiden on jopa sanottu olevan ideologisesti liian lähellä toisiaan. Kyse voi toki joskus olla näennäisestä läheisyydestä, sillä presidentti tarvitsee tukea molempien puolueiden poliitikoilta ja kannattajilta.
Avainsanat:
discourse analysis, inaugural speech, extrasituational context, Appraisal Theory, the United States
© Tritonia 2014-2019