Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Salmi, Maria

Asuntomarkkinat Euroopan integraatiossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Kuosmanen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Kansantaloustiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Asuminen on jokaiselle välttämätöntä ja asuntomarkkinoiden kehitystä seurataan suurella mielenkiinnolla ajasta ja paikasta riippumatta. Kalleina ja pitkäaikaisina hankintoina asuntojen hintoihin vaikuttavat tapahtumat herättävät kiinnostusta niin alan tutkijoiden kuin tavallisten kotitalouksienkin keskuudessa. Aikaisemmin kansallisina ilmiöinä koetut asuntomarkkinat ovat kansainvälistyneet ja integroituneet Euroopan union myötä yhtenäistyvien rahoitusmarkkinoiden seurauksena.

Asuntomarkkinoita on tutkittu runsaasti kansallisella tasolla, mutta mielenkiintoa herättää myös se miten asuntomarkkinat ovat reagoineet Euroopan unionin mukanaan tuomiin muutoksiin. Olemmeko luopumassa yksilöllisistä asuntomarkkinoista ja siirtymässä kohti yhtenäisiä, eurooppalaisia asuntomarkkinoita? Voivatko rahoitusmarkkinatekijät sekä Euroopan union tavoittelema vapaa liikkuvuus merkitä niin radikaaleja muutoksia kysyntä- ja tarjontatekijöissä, että ostajat ja myyjät kohtaavat toisensa yhä useammin myös kotimaan rajojen ulkopuolella?

Teoreettisesti tutkimuksessa lähestytään asuntomarkkinoita asuntomarkkinoiden perusominaisuuksien, hinnanmuodostusteorian sekä asuntorahoitusmarkkinoiden kautta. Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi – 12 euromaata, jotka toimivat esimerkkeinä ja auttavat tutustumaan viimeaikaisiin muutoksiin asuntomarkkinatekijöissä. Empiirinen tutkimus perustuu yksinkertaistettuun regressiomalliin, missä eri maiden hintatasoja pyritään selittämään kotitalouksien tulojen avulla.

Kuten viime vuosien aikana on saatu huomata, muun maailman tapahtumat vaikuttavat myös euromaihin. Asuntorahoitusmarkkinoiden muutokset vaikuttavat samansuuntaisesti eri jäsenmaissa, mutta reaktioiden voimakkuuksissa on yhä maittaisia eroja. Lisäksi kansalliset ominaisuudet muun muasssa lupa- ja verotuskäytännöissä poikkeavat toisistaan. Eurooppalaisten asuntomarkkinoiden sijaan joudummekin yhä puhumaan kansallisista asuntomarkkinoista.
Avainsanat:
asuntomarkkinat, asuntorahoitusmarkkinat, asuntojen hinnat, Euroopan integraatio
© Tritonia 2014-2019