Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Koivusaari, Laura

Venäjänkielisten suomenoppijoiden paikallissijojen käytön tarkastelua

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
81
Tutkimuksessa käsitellään venäjänkielisten suomenoppijoiden paikallissijojen käyttöä. Aineistona tutkimuksessa on suomi toisena kielenä -oppijoiden ja suomi vieraana kielenä -oppijoiden tekstejä. Teksteistä poimitaan ilmaukset, joissa on käytetty paikallissijoja. Ilmaukset rekonstruoidaan ja käännetään venäjäksi. Suomenoppijoiden suomenkielisiä ilmauksia ja venäjänkäännöksiä verrataan toisiinsa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten suomenkielinen ja venäjänkielinen ilmaisu eroavat toisistaan sekä ilmeneekö venäjänkielisten suomenoppijoiden paikallissijojen käytössä interferenssiä.

Tutkimuksen teoriataustana on virheanalyysi ja kontrastiivinen analyysi. Virheanalyysistä saadaan tutkimukseen menetelmät aineiston käsittelyyn; Teksteistä tunnistetaan virheet, luokitellaan ne kieliopillisen kuvauksen mukaan, selitetään virheet ja arvioidaan virheiden merkitys. Kontrastiivisessa analyysissä verrataan suomen ja venäjän kielten vastaavia kohtia erojen ja yhtäläisyyksien selvittämiseksi. Kontrastiivinen analyysi on apuna siinä virheanalyysin vaiheessa, jossa pyritään selittämään virheet.

Aineiston paikallissijavirheistä väärän sijavalinnan osuus on 54 prosenttia, interferenssivirheiden osuus on 33 prosenttia ja poisjätön osuus on 13 prosenttia. Tulosten pohjalta opetuksessa kannattaa erityisesti kiinnittää huomioita venäjän kielen datiiviin, joka aiheuttaa interferenssiä. Rektiosuhteiden ilmaisuissa paikallissijaa ei voi päätellä, mutta tulosten mukaan paikanilmaisuissa paikallissijan valinta ei ole läpinäkyvää suomenoppijoille.
Avainsanat:
virheanalyysi, kontrastiivinen analyysi, suomi toisena/ vieraana kielenä, venäjän kieli, paikallissijat
© Tritonia 2014-2019