Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Pylväs, Eveliina

”Aina ei neliöt ratkaise. Riittäisikö yhdeksän sinulle?” Kiinteistönvälitysyritysten viestintä Facebookissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
115
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavalla Facebookia voidaan käyttää kiinteistönvälitysyritysten viestinnässä. Tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen suurimpien valtakunnallisten kiinteistönvälitysyritysten Huoneistokeskuksen, SKV Kiinteistönvälityksen ja Kiinteistömaailman viestintää. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä.

Tarkasteltaessa, kuinka monipuolisesti kiinteistönvälitysyritykset käyttävät Facebookin ominaisuuksia, kävi ilmi, että yritykset käyttävät vapaasti valittavista ominaisuuksista kuvia, videoita, kysymyksiä ja muokattavia välilehtiä. Toiseksi tarkasteltiin, minkälaiseen viestintään kiinteistönvälitysyritykset käyttävät Facebookia. Yritykset käyttivät Facebookin seinälle kirjoittamiaan viestejä markkinointiin, vaikuttaakseen kiinteistönvälitysalan keskusteluun, informointiin, yrityskuvan muodostamiseen sekä yrityksen taustatiedoista ja talousasioista kertomiseen. Viestit olivat muodoltaan joko pelkkää tekstiä, tekstin ja linkin yhdistelmiä, pelkkiä linkkejä, tekstin ja kuvan yhdistelmiä tai tekstin ja videon yhdistelmiä. Kolmanneksi tarkasteltiin, minkälaiseen viestintään kiinteistönvälitysyritysten Facebook-sivuja seuraavat yksityiskäyttäjät käyttävät yritysten sivuja. Heidän pääasiallinen tarkoituksensa viestien julkaisuun oli kilpailuihin osallistuminen. Muita syitä viesteille olivat palaute, toivotukset, keskusteluun vaikuttaminen, oman liiketoiminnan mainonta, kysymykset, informointi ja yrityksen suosittelu. Viesteissään he käyttivät pelkkää tekstiä sekä tekstin ja linkin yhdistelmää. Lopuksi tarkasteltiin, minkälaista vuorovaikutusta kiinteistönvälitysyritysten Facebook-seinillä esiintyy. Viesteistä voi tykätä, ja niitä voi myös kommentoida ja jakaa. Facebook sopii kiinteistönvälitysalalla erityisesti kilpailuaiheisten ja keskustelua herättävien viestien julkaisuun sekä yritysten palveluiden mainostamiseen. Erityisesti asumismuotoon ja asuntolainaan liittyvät viestit kiinnostivat asiakkaita.

Tutkimus osoitti, että Facebookia voidaan käyttää kiinteistönvälitysyritysten viestinnässä erityisesti markkinointiin, alan keskusteluun ja asiakaspalveluun. Kun yrityksen Facebook-sivu on mielenkiintoinen, monipuolinen ja toimii aktiivisesti, yksityiskäyttäjillä on syy olla siellä mukana.
Avainsanat:
Sosiaalinen media, Facebook, yritysviestintä, kiinteistönvälitys
© Tritonia 2014-2019