Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Sainio, Krista

Ihanan pieni Marc Jacobsin paljettikoristeinen clutch. Vaatebrändeihin liitetyt adjektiivit nuorten aikuisten muotiblogeissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gun-Viol Vik-Tuovinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan nykypäivän ilmiötä, muotiblogeja, kielen, markkinoinnin ja sukupuolentutkimuksen näkökulmista. Tarkastelun kohteena ovat nuorten aikuisten bloggaajien julkaisemat kuukausimerkinnät. Tutkimuksen aineisto koostuu neljän naisen ja neljän miehen muotiblogien syys- ja lokakuun kuukausimerkinnöistä vuosilta 2008 ja 2010.

Tutkimuksen kohteena ovat muotiblogien adjektiivit, joilla bloggaajat kuvailevat vaatebrändejä, niiden tuotteita ja muita niihin liittyviä asioita. Näkökulma painottuu semantiikkaan. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitä adjektiiveja bloggaajat käyttävät blogeissaan. Adjektiivien luokittelu perustuu Ison suomen kieliopin (ISK) mukaiseen luokitteluun. Luokat jakautuvat suhteellisiin, absoluuttisiin ja muihin pienempiin adjektiiviluokkiin. Tutkimuksessa selvitetään, minkä adjektiiviluokan adjektiiveja esiintyy naisten ja miesten muotiblogeissa eniten ja mitä vähiten. Tutkimuksesta käy ilmi, käyttävätkö naiset ja miehet blogeissaan keskenään samoja vai eri adjektiiveja kuvaillessaan vaatebrändeihin liittyviä asioita. Tutkimusaihetta taustoittavat markkinoinnin ja sukupuolentutkimuksen näkökulmat. Tutkimuksesta ilmenee, millainen suhtautuminen kyseisillä nuorilla aikuisilla on vaatebrändeihin. Bloggaajat lähettävät lukijoille epäsuoria markkinointiviestejä. Blogit sisältävät näin ollen viraalimarkkinointia.

Tutkimustulosten perusteella naiset käyttävät blogikirjoituksissaan runsaasti miehiä enemmän adjektiiveja kuvaillessaan brändeihin liittyviä asioita. Bloggaajat tuovat adjektiiveilla pääosin esiin absoluuttisia ominaisuuksia ja välittävät niillä enimmäkseen positiivisia mielikuvia itsestään, brändeistä ja niihin liittyvistä asioista. Bloggaajat toimivat markkinoinnin edistäjinä ja mielipidevaikuttajina lukijoille. Muotiblogit viestivät ajan hengestä, nuorten kulutustottumuksista ja minäkeskeisyydestä sosiaalisessa mediassa.
Avainsanat:
Adjektiivi, semantiikka, muotiblogi, viraalimarkkinointi, brändi
© Tritonia 2014-2019