Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Leskelä, Heli

Vuorovaikutus, kaupallisuus ja modernisaatio - Näkökulmia muotiblogeihin ja niiden tutkimukseen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tarmo Malmberg
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
100
Muotiblogit ovat nousseet muutamassa vuodessa Suomen luetuimmiksi blogeiksi ja suosituimmat blogit keräävät enemmän lukijoita kuin suosituimpien muotilehtien verkkosivut. Blogit muodostavat monitahoisen kokonaisuuden, jossa henkilökohtaiset paljastukset, kuluttajuus ja kaupalliset intressit muodostavat viitekehyksen vuorovaikutukselle.

Tutkimukseni tavoitteena on luoda yleiskatsaus muotiblogi-ilmiöstä sen viestinnällisten, kaupallisten ja kulttuuristen erityispiirteiden kautta. Tutkimuksen teoreettisessa osassa tutustutaan muotiblogiin sisällöntuotannon, vuorovaikutuksen, suosion rakentumisen ja kaupallistumisen kautta. Tutkimuksen empiirisessä osassa taas tarkastellaan muotiblogia osana postmodernille yhteiskunnalle tyypillistä kehitystä. Analysoin kahdeksan muotiblogin kirjoituksia puolen vuoden ajalta nojaten teorialähtöiseen laadulliseen sisällönanalyysiin. Keskeisiä teemoja analyysissa ovat yksilöllistyminen, refleksiivisyys ja yhteisöllisyys.

Tutkimukseni luo kuvan muotiblogista hybridigenrenä, jossa yhdistyvät nopeatempoinen sisällöntuotanto ja vuorovaikutus. Muotiblogit eivät nimestään huolimatta keskity trendien vaan bloggaajan oman elämän seuraamiseen. Muotiblogia ei voida pitää tasa-arvoa edistävänä vaihtoehtomediana, vaan sille on ominaista suosion kasaantuminen tietyille eliittiblogeille, kaupallistuminen sekä ammattimaistuminen.

Muotiblogien aineiston tarkastelu osoitti, että blogissa ilmenevät vahvasti postmodernin yhteiskunnan piirteet. Bloggaamisen kautta rakennetaan yksilöllisyyttä korostaen kuluttajuuteen lomittuvaa naisellista identiteettiä, mutta kaivataan kuitenkin muiden samankaltaisten yksilöiden huomiota. Blogiin kokoontuvalla kuluttajaheimolla olisi aineksia luoda blogin ympärille todellinen yhteisö, mutta tärkeämmäksi piirteeksi nousee oman mielipiteen ilmaisu.
Avainsanat:
muotiblogi, vuorovaikutus, kaupallistuminen, modernisaatio
© Tritonia 2014-2019