Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2003

Maljonen, Tuomo

Henkilön sähköinen tunnistaminen tietoverkoissa sähköisellä henkilökortilla - case Tampereen kaupungin henkilön tunnistava sähköinen asiointi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Matti Linna
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Sivumäärä:
75
Tässä tutkielmassa tarkastellaan henkilön sähköiseen tunnistamiseen sähköisellä henkilökortilla liittyviä kysymyksiä. Tutkielmassa tutustutaan Suomeen luotuun henkilön sähköisen tunnistamisen järjestelmään ja perehdytään henkilöllisyyden varmentavan tekniikan periaatteisiin sekä alan käsitteistöön.

Suomi on toiminut edelläkävijämaana sähköisessä asioinnissa ja ollut luomassa uusia turvallisempia menetelmiä asioinnin toteuttamiseen. Tutkielmassa selvitetään, minkälaisia Väestörekisterikeskuksen varmentamalla sähköisellä henkilökortilla tapahtuvaa tunnistamista käyttäviä palveluja Suomeen on luotu ja mitä palveluja tulevaisuudessa voitaisiin luoda. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää onko henkilön tunnistavalle sähköiselle asioinnille ollut tarvetta, mitä ongelmia palveluiden luonnissa on ja keitä tällaiset palvelut hyödyttävät.

Pro gradu -tutkielma on konstruktiivinen innovaatiotutkimus. Tutkielma käsittelee erityisesti henkilön sähköisen tunnistamisen palveluiden yhdistämistä KuntaToimisto-asianhallintaohjelmistoon. Tutkielmassa esiteltävässä case-projektissa perehdytään sähköisen asioinnin tuotteiden kehittämiseen Tampereen kaupungin käyttöön.

Tutkielmassa havaittiin luodun infrastruktuurin olevan toimiva, mutta luotujen henkilön sähköisellä henkilökortilla tunnistavien palveluiden määrän olevan vielä alhainen, johtuen varmastikin vähäisestä asioijien määrästä.
Avainsanat:
Sähköinen tunnistaminen, sähköinen allekirjoitus, sähköinen asiointi
© Tritonia 2014-2019