Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Brunfeldt, Anne-Mari

Elintarvikepakkauksen paluulogistinen toimitusketju: Pakkauksen ekotehokkuuden tarkastelu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tarja Ketola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
98
Tutkielmassa mallinnetaan elintarvikepakkauksen toimitusketju eri materiaalien näkökulmasta, ja tarkastelun kohteena on pakkausmateriaalien paluulogistinen toimitusketju. Paluulogistiikan kautta selvitetään, voiko elintarvikepakkauksen ekotehokkuutta parantaa. Pakkauksen ekotehokkuuden parantaminen muodostetaan esimerkkitapauksen kautta, ja lopuksi ekotehokkaan toimitusketjumallin toiminta pyritään laajentaa yleiseksi malliksi. Tutkielman esimerkkitapaus on Fazer Makeiset Oy:n Fazerin Sinisen suklaan pakkaus, jonka johdosta tutkielmassa keskityttiin alumiinifolion, käärepaperin, aaltopahvin, kiristekalvon ja tehdaslavojen logistiseen kiertoon.

Tapaustutkimuksen tutkimusmenetelminä käytetään havainnointia ja haastatteluja, joiden avulla kerätään tarvittava aineisto toimitusketjun mallintamiseen. Ennen haastatteluja tehdään teoriamallien pohjalta toimitusketjun viitekehys, jota myöhemmin verrataan toteutuneeseen toimitusketjuun. Haastateltavat tarkastivat haastattelujensa kuvaukset jälkikäteen, koska toimitusketju voidaan nähdä yksiselitteisenä kuvaajasta riippumattomana kohteena. Tämä parantaa tutkimuksen luotettavuutta.

Tutkimuksen tuloksena voidaan nähdä, että Fazerin Sinisen suklaan pakkausten toimitusketju on tehokas kuluttajaan asti, ja kuluttajan jälkeen oleva pakkausjätteen hyötykäyttöjärjestelmä on tehokas. Toimitusketjun heikkona kohtana voidaan nähdä
kuluttaja, jonka täytyisi kierrättää pakkauksia nykyistä tehokkaammin, jotta pakkausjätteen määrä vähenisi ja pakkauksia saataisiin mahdollisimman paljon hyötykäyttöön. Pakkausmateriaalien kehittämismahdollisuuksia on uusien innovatiivisten materiaalien käyttäminen tuotannossa tai elintarvikkeisiin koskemattomien pakkausten vaihtaminen mahdollisuuksien mukaan täysin kiertäviin pakkauksiin. Pakkausten kierrätykseen ja hyötykäyttöön tullee lähiaikoina muutoksia eduskunnan käsittelyssä olevan jätelain myötä.
Avainsanat:
Paluulogistiikka, elintarvikepakkaus, toimitusketju, hyötykäyttö
© Tritonia 2014-2019