Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Nyrhilä, Susanna

Äiti ei tule enää kotiin, Metaforatutkimus Lapuan patruunatehtaan räjähdysonnettomuudesta kertovista lehtiteksteistä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Huhtikuussa vuonna 1976 eräs eteläpohjalainen kauppala ajautui valtakunnallisiin leh-tiotsikoihin kauppalan kulmalla sattuneen räjähdysonnettomuuden vuoksi. Tämä 40 työntekijän hengen vaatinut Lapuan patruunatehtaan räjähdysonnettomuus oli valtakunnan olosuhteisiin nähden melko poikkeuksellinen, ja onnettomuus sai huomiota myös ulkomailla. Lehtiuutisissa onnettomuutta ilmennettiin runsailla kieli-kuvallisuuksilla, joiden kautta tapahtuneesta muodostettiin koko kansaa koskenut suru.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kolmen sanomalehden julkaisemia lehtikertomuksia Lapuan patruunatehtaan onnettomuudesta. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti aineiston sanomalehtien käyttämät metaforiset ilmaukset, ja siten tutkielman tavoite on metaforatutkimuksen kautta tarkastella niitä erilaisia keinoja, joiden kautta sanomalehdissä on pyritty tarjoamaan jonkinlainen todellisuuskuva tapahtuneesta onnettomuudesta. Tutkimuksen teoriana käytetään kognitiivisen kielitieteen mukaista metaforakäsitystä.

Tutkielman keskeiseksi tulokseksi muotoutui aineiston eri sanomalehtien ilmentämien metaforisten kuvausten näkökulmaerot toisiinsa nähden. Vaikka aineiston eri sanomalehtien metaforisuuksia verratessa todettiin, että jokainen sanomalehti käyttää kerronnassa hyvin toisiinsa nähden samankaltaisia metaforia, lopulta metaforakerronnan kokonaiskuva muodosti jokaisessa sanomalehdessä hieman erilaisen näkökulman. Metaforilla pyritään aineistossa ilmentämään muun muassa onnettomuuden kaikkivoimaisuutta ja kuoleman raakuutta. Muina oleellisina havaintoina voi mainita metaforin kuvatun surun ilmentämän yliotteen ihmisestä sekä elämän arvaamattomuuden. Näiden näkökulmien kautta Lapuan patruunatehtaan onnettomuus on kuvattu lukijoille muun muassa tunteisiin vetoavana, informatiivisena, mutta myös kaupallisena kertomuksena.
Avainsanat:
Lapuan patruunatehtaan onnettomuus, metafora, lehtitekstit
© Tritonia 2014-2019