Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Harju, Toni

VALOKAARISUOJAN KEHITTÄMINEN FPGA-TEKNIIKALLA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jarmo Alander
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Automaatiotekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Diplomityön tavoitteena oli kehittää Vamp Oy:n valmistamiin VAMP 50 -sarjan suojareleisiin laajennuskortti, jonka avulla valokaarisuojaus saataisiin toteutettua suojareleellä huomattavasti aiempaa nopeammin. Samalla uuden laajennuskortin oli tarkoitus tuoda merkittävä parannus valokaarisuojan aseteltavuuteen. Näin pyrittiin luomaan yrityksen asiakkaille vaihtoehto, jossa yhdistyisivät sekä aiempien valokaarisuojareleiden nopeus että suojareleiden käytettävyys ja laajat liityntämahdollisuudet.

Tavoitteiden saavuttamiseksi työssä kehitettiin FPGA-tekniikkaa hyödyntävä laajennuskortti, joka pystyy osittain itsenäiseen toimintaan ja näin ohittaa suojareleen prosessorilla syntyvät laskentaviiveet. Kortti kytkeytyy myös suoraan suojareleen data- ja osoiteväyliin, minkä ansiosta kortin asetuksia voidaan muuttaa suojareleestä käsin. Näin työssä vaadittu suuri nopeus saatiin toteutettua FPGA:n nopean toiminnan avulla, ja kortin käytettävyyteen liittyvät tavoitteet saatiin toteutettua suojareleen omien liityntöjen avulla.
Avainsanat:
Valokaarisuojaus, suojarele, FPGA, VHDL
© Tritonia 2014-2019