Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Rajala, Anna

VEROTUS PIENYRITTÄJÄN YRITYSMUODON VALINNASSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
83
Osakeyhtiö-muotoinen yrittäminen on kasvattanut suosiotaan myös perinteisten ammatinharjoittajien keskuudessa. Syyksi voisi ajatella vastuukysymysten ohella myös verotuksen. Osakeyhtiöstä osa osingoista on mahdollista nostaa verovapaasti. Lisäksi kokonaisverorasitukseen voidaan vaikuttaa muun muassa palkanmaksulla. Ammatinharjoittaja maksaa tuloistaan verot vain kertaalleen, mutta kaikki tulot ovat veronalaisia.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ammatinharjoittajan ja osakeyhtiön osakkaan verotukseen liittyvät merkittävimmät eroavaisuudet. Tutkielman lähtökohtana on tarkastella tilannetta ennen yritystoiminnan aloittamista, jolloin pohditaan yritysmuotojen verotuksellisia etuja. Tutkimuksen teoria rakennetaan oikeuskirjallisuuden, oikeuden ratkaisujen ja verolainsäädännön pohjalta. Tutkimuksen apuna käytetään laskuesimerkkiä, johon on saatu aineistoa toimivien yritysten tilinpäätöstiedoista. Tällä havainnollistetaan verotuksellisia eroavaisuuksia numeerisin keinoin. Tutkimuksessa käsitellään verotuksellisia eroavaisuuksia pääasiassa jokapäiväisen toiminnan kannalta, mutta perehdytään jonkin verran myös yritystoiminnan lopettamiseen liittyviin eroavaisuuksiin.

Tutkimuksessa havaitaan, että verotukseen vaikuttaa merkittävästi nettovarallisuuden koko ja mahdollisuudet vaikuttaa sen muodostumiseen yritystoiminnan aikana. Tutkimuksessa selviää myös että palkanmaksu on merkityksellinen kokonaisverorasitusta pohdittaessa.© Tritonia 2014-2019