Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Yli-Patola, Jaakko

TUULIVOIMATUOTANNON LOGISTIIKKA - Maa- ja merialueille rakennettavien tuulivoimaloiden kustannukset suhteessa energiantuottoon

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
65
Logistiikka pidetään nykyään yhtenä yrityksen tärkeimpänä toimintona. Sen avulla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä ja kilpailuetua verrattuna kilpailijoihin. Tämän vuoksi logistiikan merkitys on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Tutkielmassa keskitytään logistiikan perusteisiin, määrittelemällä logistiikka-termi ja käymällä läpi logistiikan keskeisiä tarkoituksia.

Tutkielma perustuu kuljetuslogistiikkaan tuulivoiman rakentamisessa maa- ja merialueille. Tarkoituksena on selvittää millaista kuljetuslogistiikkaa tuulivoiman rakentamisen yhteydessä tarvitaan, sekä millaisia eroja maa- ja merialueille rakennettavien tuulivoimaloiden logistiikkaprosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä löytyy. Lopputuloksena saadaan selkeät mallit tuulivoimaloiden ja niiden komponenttien kuljetuksista ja lisäksi voitiin suorittaa vertailua maalle ja merelle rakennettavien voimaloiden välillä. Tutkielmassa selvitetään lisäksi onshore ja offshore tuulivoimaloiden kustannuksia suhteessa niiden energiantuottoon.

Tutkielma toteutettiin perehtymällä logistiikan alan peruskirjallisuuteen. Tuulivoimasta löytyi paljon aineistoa niin alaan liittyvästä kirjallisuudesta kuin Internetistä löytyvistä sähköisessä muodossa olevista tutkimuksista ja selvitystöistä.
Avainsanat:
Logistiikka, kuljetuslogistiikka, tuulivoima, kustannukset
© Tritonia 2014-2019