Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Svartsjö, Stina

En sociolingvistisk studie i terjärvdialektens domäner: Fallet Småbönders

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christer Laurén
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Äidinkieli ruotsi
Sivumäärä:
75
Syftet med min avhandling är att undersöka terjärvdialektens domäner i byn Småbönders. Min undersökning är sociolingvistisk och mitt undersökningsmaterial består av tjugo frågeenkäter som har besvarats av småböndersbor i olika ålder. Mina informanter består av både kvinnor och män och jag har delat in dem i fyra grupper enligt ålder. Alla som besvarade mina frågeenkäter är hemma från byn Småbönders och har bott där hela sitt liv eller åtminstone största delen av livet.

Jag koncentrerar mig på att undersöka när, var och hur småböndersborna använder sin dialekt. Genom att undersöka de svar som enkätundersökningen gav, presenterar jag resultat som visar att dialekten används på olika sätt.

Enligt de resultat som min undersökning gav betyder dialekten mycket för småböndersborna. Alla informanter använder dialekt dagligen och tycker att dialekten är en del av deras identitet. Äldre personer vill inte använda dialekten i alla sammanhang, medan ungdomarna använder dialekt oberoende av samtalssituationen. Dialekten utvecklas hela tiden och därför har jag även undersökt hur dialekttalarna själv uppfattar den pågående förändringen i sitt talspråk.
Avainsanat:
dialekt, sociolingvistik, språkdomän
© Tritonia 2014-2019