Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Huhtanen, Paula

Kauneuden kieli - Kotiesittelyt Avotakka-lehdessä 1970- ja 2000-luvuilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
117
Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Avotakka-lehden kotiesittelyjä 1970- ja 2000-lukujen alusta. Tarkastelen kotiesittelyjen kielestä sekä sisällöllisiä että rakenteellisia seikkoja. Kieltä tarkastellessani selviävät myös sekä sisustuslehden kotiesittelyjen funktion että kauneuskäsityksen muuttuminen.

Tutkimusaineistona on viisikymmentä ensimmäistä kotiesittelyä 1970-luvulta ja niin ikään viisikymmentä ensimmäistä 2000-luvun kotiesittelyä. Tarkastelen tätä sadan tekstin aineistoa tutkiessani, kenen koteja kotiesittelyissä esitellään ja minkä tyyppisiä esiteltävät asunnot ovat. Analysoin koko aineistoa myös luokitellessani kotiesittelyjen otsikoita. Muissa tutkimuskysymyksissä tarkastelen suppeampaa aineistoa, kymmentä ensimmäistä kotiesittelyä kummaltakin vuosikymmeneltä. Tätä kahdenkymmenen kotiesittelyn aineistoa analysoin tutkiessani kotiesittelyjen puheenaiheita ja eri tekstityyppien esiintymistä kotiesittelyissä. Tutkin myös adjektiiveja ja arvotuksia tekstissä. Pyrin tekstin moniulotteisella tarkastelulla saamaan kattavan kuvan kauneuden kielestä ja sen muuttumisesta. Muodon ja sisällön tarkastelun avulla kauneuden kieli voidaan nähdä kokonaisuutena tekstin tyylin ja puheenaiheiden symbioosina.

Kotiesittelyt 1970-luvulla erosivat 2000-luvun kotiesittelyistä niin muodollisesti kuin sisällöllisestikin. 1970-luvun kotiesittelyjen kieli oli toteavaa ja käytännönläheistä. Puheenaiheina olivat muun muassa kodin remontointi ja lämmitystavat. 1970-luvun kaunis koti oli värikäs ja kekseliäs. Teksti oli hyvin suorasanaista, eksaktia kieltä. 2000-luvulla koteja esiteltiin enemmin niiden kauneuden kuin konkreettisen rakentumisen kautta. Kotiesittelyjen teksti oli hyvin maalailevaa ja puheenaiheina olivat muun muassa kodin värimaailma sekä tilan tunnelma. 2000-luvulla kodin kauneusihanteina olivat harmonisuus ja tunnelmalliset yksityiskohdat. Kotiesittelyjen funktio muuttui vuosikymmenten saatossa ohjeistavasta visioinnista eskapistiseen tunnelman kuvaamiseen. Myös kotien estetiikka muuttui osallistuvasta kauneuden etsimisestä pysähtyneestä tunnelmasta nauttimiseen.
Avainsanat:
sisustuslehdet, kauneus, arvottaminen, tekstityyppi, tekstilaji
© Tritonia 2014-2019