Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Åkerman, Linda

Rubriker och läsbarhet i medlemstidningen Böckernas Klubb

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Äidinkieli ruotsi
Sivumäärä:
85
I denna avhandling behandlas 374 rubriker och 36 presentationer från medlemstidningen Böckernas Klubb som hör till bokklubben Böckernas Klubb.

Rubrikerna är indelade i tre olika litteraturkategorier: en skönlitterär kategori (S), en hobbykategori (H) och en blandad kategori (Ö). Rubrikerna jämförs med varandra, med tidigare undersökningar, och med en grupp längre rubriker i samband med presentationerna av Månadens bok, MB.

Undersökningen gäller ord och bokstäver i rubriker, substantiv, egennamn, verb och adjektiv, och hurdana rubriker det finns i tidningen. Jag ser på rubrikerna syntaktiskt, semantiskt och lexikaliskt. Svårighetsgraden på presentationerna undersöks genom att jag räknar meningar, långa ord och ord. Utgående från dessa räknas Björnssons (1968) lix-värde och Vallhovs (1970) LOM ut. De längre presentationerna jämförs med de kortare för att ta reda på om någondera är mer lättläst.

Undersökningen visar att av de undersökta ordklasserna är det substantiv som det finns flest av, följt av adjektiv och verb. Det finns fler egennamn i MB-rubrikerna än i de övriga rubrikerna. Av egennamnen finns det fler personnamn än ortnamn. De flesta personnamnen finns i kategori S och i MB. Syntaktiskt förekommer satsfragment oftast. Rubrikerna är av normallängd enligt Björnsson (1968). Det finns en skillnad mellan MB-rubrikerna och de övriga rubrikerna. De övriga har större variation på rubrikerna, MB-rubrikerna är längre och de har fler fullständiga satser än satsfragment. De kortare presentationerna är mer svårlästa än de längre då LOM och lix räknas ut.

Slutsatserna är att Böckernas Klubb har en del avvikande rubriker som kan tänkas locka läsaren. Rubrikerna är korta och säljande. Presentationerna är inte svårlästa med tanke på lix och LOM.
Avainsanat:
Rubrik, presentation, tidningsspråk, Böckernas Klubb, läsbarhet, lix, LOM
© Tritonia 2014-2019