Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kauranen, Hermanni

Ravintolan langaton kassapääte

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
63
Tämän, luonteeltaan konstruktiivisen tutkielman tavoitteena on löytää toimiva ratkaisu, suomalaisen toimintaympäristön erityispiirteet huomioivalle, kannettavalle kassapäätelaitteelle ja etenkin sen käyttöliittymälle sekä käyttöliittymän logiikalle. Toteutettavuuden kannalta huomioidaan myös langattoman toiminnan erityispiirteitä. Ratkaisun tavoitteena on tuottaa hyötyä niin yritykselle, henkilökunnalle kuin asiakkaallekin.

Tutkielmassa on käytetty teoreettis-empiiristä menetelmää, yhdistämällä tekijän sekä suomalaisen että pohjoisamerikkalaisen ravintoala-alan tuntemus ja yhden olemassa olevan järjestelmän analysointi, käytettävyyttä käsittelevän kirjallisuuden pohjalta koottuun viitekehykseen.

Lopputulemaksi muodostui suhteellisen rajallinen, mutta tutkielman teoreettiselle viitekehykselle ominainen, käyttöliittymän koemalli eli prototyyppi sekä tätä syventävä kirjallinen ominaisuus- ja toiminnallisuuskuvaus. Tuotetun mallin pohjalta voidaan testauksen ja analysoinnin jälkeen jatkaa kokonaisjärjestelmän kehittämistä.
Avainsanat:
Kassapääte, taskutietokone, käyttöliittymä, käytettävyys, langaton lähiverkko.
© Tritonia 2014-2019