Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Sauna-aho, Sinikka

Alihankintaverkoston palvelustrategiat globaalissa toimintaympäristössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Teollisuustuotteiden valmistuksessa on alihankintaverkostolla tärkeä osuus. Yritysten toiminnoista ne osuudet, jotka eivät kuulu yrityksen oman ydinosaamisen piiriin toteutetaan usein alihankkijoiden toimesta. Näin lopputuotteen aikaansaamiseksi syntyy verkostoja ja osaamiskeskittymiä, jotka kukin voivat omalta osaltaan kehittää toimintaansa kokonaisuuden hyväksi. Globaalisti toimivien yritysten kilpailukyky riippuukin yhä enemmän siitä, miten muodostuneet yritysverkostot toimivat. Tähän yhteistyöhön nivoutuvat palvelustrategiat ja palveluliiketoiminnan kehittäminen. Teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisessä ja parantamisessa palveluliiketoiminnan voidaan ajatella olevan eräs tärkeimmistä tekijöistä. Perinteisillä, pelkästään fyysiseen tuotteeseen liittyvillä tekijöillä on vaikea erottautua kilpailijoista ja vaarana on, että tuotteen hinnasta muodostuu tärkein kilpailukeino. Palveluliiketoiminnan kehittäminen antaa mahdollisuudet uudenlaisen kilpailukyvyn saavuttamiseen verkostoyhteistyön avulla.

Alihankintaverkoston ja asiakasyrityksen välinen palvelustrategia rakennetaan yhdessä osapuolten välillä. Parhaimmillaan yhteistyö on asiakkaan ja alihankkijan välistä kumppanuutta, josta kumpikin osapuoli hyötyvät. Tässä työssä tutkittiin rautavalujen osalta tämän yhteistyön tilannetta tänä päivänä ja miten sitä kannattaisi kehittää. Lähtökohtana olivat alihankkijoiden näkemykset kehityskohteista.

Asiakasyritys toimii automaatioteknologian alalla ja sillä on globaalisti toimiva alihankintaverkosto. Yrityksellä on pitkät perinteet valmistettavien tuotteiden osalta. Tämänhetkinen tilanne valittujen alihankkijoiden kohdalla kartoitettiin AHP (Analytical hierarchy prosess) kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa selvitettiin alihankkijoiden näkemyksiä yhteistyöstä ja mitkä ovat heidän näkökannaltaan toivottuja kehityssuuntauksia. Tutkimustulosten perusteella ehdotettiin kehittämistoimenpiteet ja seurantasuunnitelma.
Avainsanat:
palvelustrategiat, palveluliiketoiminta, alihankinta, verkostoituminen, AHP (analyyttinen hierarkia prosessi)
© Tritonia 2014-2019