Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2002

Mäenpää, Hanna-Leena

Die Romane Flucht in den Norden und Mephisto von Klaus Mann und ihre finnischen Übersetzungen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christoph Parry
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
82
Tutkielman tarkoituksena on analysoida Klaus Mannin Flucht in den Norden - ja Mephisto –romaaneja ja niiden suomenkielisiä käännöksiä Pako pohjoiseen ja Mefisto. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat adjektiivit molemmista teoksista ja romaanista Flucht in den Norden Suomi-kuva. Molempien romaanien tietyistä henkilöhahmoista tehdään myös henkilöanalyysi.

Työn teoreettinen tausta on jaettu kolmeen erilliseen osaan. Ensin tarkastellaan käännöstieteen peruskäsitteitä, mm. ekvivalenssia, ja teorian toisessa osassa pohditaan romaanin Flucht in den Norden Suomi-kuvaa. Teorian viimeisessä osassa käsitellään henkilöanalyysin peruskäsitteitä.

Käännösten tarkastelu osoitti, että suomenkieliset adjektiivien käännökset olivat yleisesti ottaen hyviä. Alkuperäistekstistä oli poikettu aika harvoin ja tämän takia käännöksissä näkyi jonkin verran saksankielisten rakenteiden vaikutus. Sisällöllisesti adjektiivikäännökset toimivat hyvin.

Romaanin Flucht in den Norden Suomi-kuvan ja henkilöanalyysin tarkasteleminen osoitti, että kirjailija Klaus Mann peilaa erityisen selvästi romaanissaan omia kokemuksiaan Suomesta, Suomen luonnosta ja suomalaisista. Mephisto –romaanin henkilöanalyysi Juliettesta osoitti, kuinka kovan ulkokuoren alta löytyikin erittäin herkkä ja arka nainen.
Avainsanat:
Übersetzen, Finnlandbild, Figurencharakterisierung
© Tritonia 2014-2019