Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Valo, Pauli

Miehet seuraa hakemassa - Homo- ja heteroseksuaalimiesten seksuaalislangi MTV3:n tekstiviestichateissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Tutkimuksessani käyn läpi homo- ja heteroseksuaalimiesten seuranhaun kieltä ja keskityn etenkin seksuaalislangin tutkimiseen. Tavoitteenani on selvittää, miten miehet käyttävät seksuaalislangia joko mies- tai naisseuraa hakiessaan. Slangin käyttö auttaa kertomaan, mitä asioita pitää kertoa slangilla ja millaista sanastoa kuuluu ryhmän kielenkäyttökulttuuriin.

Aineistonani on kahden MTV3:n tekstiviestichatin viestejä, homoseksuaalimiesten viestit ovat Gay-chatista ja heteroseksuaalimiesten viestit Se Oikea -chatista. Näitä viestejä tutkin sosiolingvistisen teorian ja etenkin slangitutkimuksen avulla. Taustoitan tätä kertomalla chattien käytöstä, viestien sensuroimisesta sekä tekstiviesteistä ja niiden kielestä. Olen luokitellut tutkittavan materiaalin seksuaalislangin osalta kolmeen pääluokkaan. Tutkin intiimialueista puhumista, seksuaaliominaisuuksia koskevaa slangia ja seksuaalisen kanssa-käymisen kieltä. Lisäksi käyn läpi yleistä seuranhakuchatin kieltä. Nämä ovat asioita, jotka toistuvat usein viestittäjien seuranhauissa.

Sekä hetero- että homoseksuaalimiehet käyttävät runsaasti seksuaalislangia, mutta sanasto on erottavana tekijänä. Slangisanojen esiintymismäärässä on myös suuria eroja, Gay-chatin viesteissä on enemmän seksuaalislangiaineksia. Gay-chatin viesteissä seksuaalisuus ja ”mies puhuu miehelle” -henki ovat voimakkaasti läsnä. Oletettavasti seksuaalikeskeisyyden syynä ei ole käyttäjien homoseksuaalisuus vaan se, että juuri tämä chat on muodostunut sisällöltään seksikeskeiseksi. Heteroseksuaalit miehet pyrkivät kuvaamaan itseään laaja-alaisesti muutenkin kuin vain fyysisinä subjekteina. Vaikka heteroseksuaalimiehet kirjoittavat itselleen moniulotteista julkisivua, niin silti he nostavat hakemansa seuran ulkoiset ja seksuaaliset ominaisuudet useimmin esiintyviksi hakukriteereiksi. Heteroseksuaalimiehet tuntuvatkin hakevan toisenlaista seuraa kuin mitä itse tarjoavat.
Avainsanat:
seksuaalislangi, chat, tekstiviesti, sosiolingvistiikka, seuranhaku
© Tritonia 2014-2019