Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2007

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Männikkö, Milla

Työsuhdeoptiot ja niiden tilinpäätöskäsittely US GAAP-säännösten ja IFRS standardien mukaan: Argumentteja kulukirjauksen puolesta ja vastaan

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Paavo Yli-Olli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Rahoituksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää IFRS 2 standardin mukaista työsuhdeoptioiden tilinpäätöskäsittelyä verrattuna SFAS 123 (R) mukaiseen optioiden tilinpäätöskäsittelyyn. Tutkielmassa selvitetään myös perusteluja pakolliseen kulukirjaukseen ja sen aiheuttamaa kritiikkiä puolesta ja vastaan. Tutkielman painopiste on agenttiteoriassa, työsuhdeoptioissa, työsuhdeoptioihin liittyvissä standardeissa sekä tieteellisissä argumentoinnissa tulisiko työsuhdeoptiot kirjata kuluksi tuloslaskelmaan.
Tutkielmassa selvitettiin, mitä eroja IFRS 2 ja SFAS 123(R) välillä on. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että uuden SFAS 123 (R):n myötä, olennaisilta osin standardit käsittelevät henkilöstön työsuhdeoptioita samalla tavalla. Erot SFAS 123 (R) ja IFRS 2 välillä saattavat vielä pienentyä tulevaisuudessa kun IASB ja FASB harkitsevat tekevätkö he lisätyötä saadakseen standardit lähenemään toisiaan.
Työsuhdeoptioiden kulukirjauksiin siirtymistä vastustettiin ja puolustettiin ahkerasti ja aihe on edelleenkin aiheuttanut voimakasta ja yhteiskunnallista keskustelua. Optiokulun kirjaamista vaativat standardit ovat kuitenkin voimassa. Työsuhdeoptioiden kuluksi kirjaamatta jättäminen suosisi optioiden käyttöä muihin kannustinjärjestelmiin verrattuna. Yhtiöiden tulisi valita kannustinjärjestelmät niiden taloudellisten hyötyjen takia ja ei sen perusteella, miten ne kirjataan kirjanpitoon.
Avainsanat:
Agenttiteoria, työsuhdeoptiot, IFRS 2, SFAS 123 (R).
© Tritonia 2014-2019