Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2006

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Uusitalo, Terho

OPERATIIVISEN LASKENTATOIMEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Töyli Jari
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Kannattavan yritystoiminnan edellytyksenä on, että yrityksen operatiivinen laskentatoimi tuottaa riittävän monipuolista ja tarkkaa informaatiota yrityksen johdolle.

Pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnossa on yhä enemmän siirrytty käyttämään sähköisiä työkaluja. Kehitettäessä yrityksen operatiivista laskentajärjestelmää on huomiotava sekä operatiivisen laskentatoimen että tietojärjestelmän tietotekniset asiat.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sähköisten työkalujen osuutta yrityksen taloushallinnossa sekä siihen saumattomasti yhteenkuuluvaa yrityksen operatiivista laskentatointa.

Tutkimuksen alussa perehdyttiin operatiivisen laskentatoimen ja ohjelmistotekniikan teoreettiseen viitekehykseen sekä taloushallinnon sähköisiin työkaluihin. Seuraavaksi perehdyttiin Nova-taloushallintaohjelmaan ja kohdeyrityksen organisaatioon. Lopuksi tehtiin kohdeyritykseen operatiivisen laskentatoimen kehityssuunnitelma.
Avainsanat:
Yrityksen taloushallinto, sähköiset työkalut
© Tritonia 2014-2019