Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2002

Ahonen, Petri

Tuotantoyrityksen hankintastrategiat, Erityistarkastelussa portfolioanalyysi toimittajaverkoston hallinnassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Jorma Larimo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Markkinoinnin laitos
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Kansainvälisen yritystoiminnan koulutusohjelma
Sivumäärä:
127
Huomautukset:
JULKINEN VERSIO
Avainsanat:
Verkosto, hankintastrategia, toimittajasuhde, portfolioanalyysi
© Tritonia 2014-2019