Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Falck, (Hanna-) Kaisa

Vuoronvaihdon keinot IRC-keskustelussa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten vuorot vaihtuvat IRC-keskustelussa ja millä keinoin vuoron vaihtumista hallitaan. Tutkimuksessa tarkastellaan vuorottelun mekanismia ja vuoronvaihtojen keinoista puhuttelua, vuoronvaihtojen merkitsimiä, vastaanottajan huomioivaa suunnittelua, vieruspareja, samanaikaista palautetta sekä itsekorjausta. Tutkimuksen teoreettisen perustan muodostaa tietokonevälitteisen keskustelun tutkimus, joka puolestaan on osa keskusteluntutkimusta. Tutkimuksen aineistona on 24 h:n mittainen tallenne #kukka-nimiseltä IRC-kanavalta. Aineisto sisältää yhteensä 4 012 keskustelijoiden tuottamaa puheenvuoroa ja järjestelmän tuottamaa automaattista ilmoitusta.

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen, sillä erilaiset tekstipohjaiset keskustelujärjestelmät yleistyvät niin työ- kuin yksityiselämässä. Tämän tyyppisen viestinnän ja vuorovaikutuksen hallinta on tärkeää, koska erilaisia chat-palveluita käytetään jo nyt etätiimien työvälineinä, oppimisvälineinä, pelaamiseen sekä sosiaalisten suhteiden luontiin ja ylläpitoon.

Aineisto osoittaa, että IRC-keskustelu noudattaa osittain kasvokkaiskeskustelun vuoronvaihtojen sääntöjä. Vuoronvaihtojen keinot toimivat puheenvuorojen rajalla ja vaikuttavat siihen, kenelle vuoro siirtyy. Viimeisimmän viestin lähettäjä voi valita tulevan viestin lähettäjän puhuttelemalla tätä, muotoilemalla oman puheenvuoronsa toista keskustelijaa ajatellen tai osoittamalla vierusparin etujäsenen jollekin tietylle keskustelijalle. Kuka tahansa voi ottaa vuoron itselleen, mikäli tulevan viestin lähettäjää ei ole selkeästi osoitettu viimeisimmässä puheenvuorossa. Viimeisimmän viestin lähettäjä voi myös itse jatkaa, jos kukaan muu ei jatka. IRC:n ominaisuudet kuten tekstipohjaisuus, visuaalisen yhteyden puute sekä järjestelmän yksisuuntaisuus vaikuttavat siihen, miten vuorot vaihtuvat ja miten niitä hallitaan.
Avainsanat:
Tietokonevälitteisen keskustelun tutkimus, keskusteluanalyysi, kvasisynkroninen keskustelujärjestelmä, verkkokeskustelu, IRC
© Tritonia 2014-2019