Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Punkari, Niina

Idioms in the Finnish Translations of Carl Barks's Donald Duck Comic Stories

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
61
Jo lyhytkin suosituimpien Suomessa julkaistavien sarjakuvien tarkastelu osoittaa, että niiden kääntämisessä käytetään kotouttavaa käännösstrategiaa, toisin sanoen käännöksistä pyritään tekemään suomalaisia lisäämällä niihin viittauksia suomalaisiin ilmiöihin. Näkyvimpänä kotouttamisen merkkinä toimivat mm. erisnimet.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, vaikuttaako kotouttaminen kielenkäyttöön myös idiomien, kielelle ominaisten sanontojen, tasolla. Tätä on tutkittu 12:ssa Carl Barksin piirtämän ja käsikirjoittaman sarjakuvatarinan suomennoksessa. Tutkimuksen pääasiallinen aineisto muodostuu 167 suomenkielisestä idiomista ja niiden käännösvastineista, mutta tutkimukseen on sisällytetty myös alkuperäistekstien 88 englanninkielistä idiomia sekä niiden kohdekieliset vastineet.

Tutkimuksessa selvisi että idiomien kielisidonnaisuus tuli esiin myös Carl Barksin sarjakuvissa: kohdekielisiä idiomeja käytettiin pääosin sellaisissa paikoissa joissa lähdekielisiä idiomeja ei esiintynyt, ja päinvastoin. Koska kääntäjien tavoitteena on yleensä tavoitella alkuperäistekstin tyyliä, oletuksena oli myös että suomenkielisiä idiomeja esiintyy vähintäänkin yhtä paljon kuin englanninkielisiä idiomeja. Suomenkielisiä idiomeja esiintyi käännöksissä noin puolet enemmän kuin englanninkielisiä idiomeja alkuperäistekstissä, ja näin ollen voidaan päätellä, että kääntäjät eivät ole pyrkineet ainoastaan tavoittelemaan alkuperäistekstin tyyliä, vaan myös kotouttamaan käännökset suomen kieleen ja kulttuuriin käyttämällä runsaasti suomen kielelle ominaisia idiomeja.
Avainsanat:
sarjakuvat, idiomi, kotouttaminen
© Tritonia 2014-2019