Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Kuula, Mirja

“Was it Something I Said?”: Politeness and Face in The League of Gentlemen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
73
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten fiktiiviset henkilöt The League of Gentlemen-komediasarjassa noudattavat kohteliaisuusstrategioita, millä tavoin he käyttävät kieltä välittääkseen (epä)kohteliaita viestejä sekä toteuttavatko he sukupuoleen liittyviä odotuksia puheessaan. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten näistä näkökulmista saadut tulokset tuovat huumoria sarjaan. Oletuksena on, että sarjan huumori perustuu odotuksiin, jotka liittyvät kohteliaaseen käyttäytymiseen. Tutkielman keskeisenä teoriana käytetään Brownin ja Levinsonin kohteliaisuusstrategioita sekä käsitteitä kasvot ja kasvojen uhkaaminen.

The League of Gentlemen on musta tilannekomediasarja ja tutkimusmateriaali koostuu ensimmäisen tuotantokauden kaikkien kuuden jakson käsikirjoituksista. Tutkittaviksi henkilöiksi on valittu viisi sarjan keskeistä hahmoa, kaksi miestä ja kolme naista. Kaikki näyttelijät ja käsikirjoittajat ovat miehiä.

Tutkimuksessa selvisi, että sarjan hahmot uhkaavat jatkuvasti usein eri tavoin toistensa kasvoja sekä myös omia kasvojaan. Heidän dialogissaan ei ole kuitenkaan paljon humoristisia kasvoja uhkaavia puheakteja, vaan huumori perustuu suurelta osin siihen, että hahmot eivät käyttäydy odotetulla tavalla. Sarjan epäkohteliain ja yllättävimmin käyttäytyvä henkilö, on työvoimaneuvojana työskentelevä nainen, Pauline, jonka pahansuovat, kirosanoja sisältävät kasvoja uhkaavat suorat puheaktit ovat ristiriidassa sekä hänen sukupuolensa että ammattinsa kanssa. Hänen asiakkaansa, Rossin, kasvoja uhkaavat puheaktit ovat puolestaan epäsuoria. Herra Footin, kiltin eläkeläismiehen, yritykset hankkia ystäviä päättyvät tahattomiin kasvojen uhkaamistilanteisiin. Rouva Levinsonin omia kasvoja korostavat ja hänen kotiapulaisensa Irisin kasvoja uhkaavat puheaktit epäonnistuvat, kun Iris ei reagoi niihin odotetulla tavalla. Tämä reagoimattomuus puolestaan uhkaa rouva Levinsonin kasvoja. Aineisto ilmentää selvästi keskeisiä (epä)kohteliaisuusstrategioita ja -käsitteitä. Sarjan huumori perustuu siihen, että hahmot rikkovat kohteliaisuusstrategioita odottamattomalla tavalla.
Avainsanat:
face, face acts, politeness, humour, The League of Gentlemen, TV Humour
© Tritonia 2014-2019