Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2006

Luopa, Juha

Mediavirta pakettikytkentäisissä matkaviestinverkoissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riku Jäntti
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Sivumäärä:
74
Tiedonsiirtonopeuden kasvu nähdään yleisesti merkittävänä mahdollisuutena uusille palveluille sekä olemassa olevien palveluiden käytettävyyden parantumisena. Matkapuhelinoperaattorit ovat avanneet käyttöön uusia pakettikytkentäisiä datapalveluja, kuten GPRS, EDGE ja UMTS, tarjotakseen asiakkailleen nopeampia yhteyksiä. Kolmannen sukupolven nopeilla tiedonsiirtoyhteyksillä sekä kehittyneillä päätelaitteilla voidaan toteuttaa monipuolisia ja innovatiivisia mobiilipalveluita, kuten esimerkiksi liikkuvaa multimediaa ja interaktiivisuutta sisältäviä palveluita. Mediavirta on teknologia, joka mahdollistaa median, kuten äänen ja videon välittämisen reaaliaikaisena internetissä.

Matkaviestinverkon tiedonsiirtonopeus ei kuitenkaan yksinään ratkaise palveluiden käytön nopeutta vaan tiedonsiirtokapasiteetti riippuu käytettävästä teknologiasta, verkon konfiguroinnista sekä päätelaitteen kyvykkyydestä. Tämän vuoksi palveluiden sopivuus eri tiedonsiirtonopeuksille nousee ratkaisevaan tekijään. Käyttäjän on pystyttävä käyttämään palveluita päätelaiteriippumattomasti verkkoa vaihtaessaankin niin, että käyttömukavuus ei siitä merkittävästi kärsi. Tutkielman tarkoituksena on tarkastella käytössä olevien pakettikytkentäisten matkaviestinverkkojen mahdollisuuksia mediavirran toistamiseen ja selvittää, miten palvelun laatu muuttuu päätelaitteen vaihtaessa tiedonsiirtoverkkoa GPRS:n, EDGE:n ja UMTS:n välillä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toimivaan mediavirtapalveluun matkaviestinverkoissa ei edellytetä välttämättä UMTS:n tarjoamia nopeampia yhteyksiä, vaan videota voidaan tarjota käyttökelpoisella kuvan- ja äänenlaadulla myös GPRS- ja EDGE-verkoissa. Testitulokset kuitenkin paljastavat, että nykyiset matkaviestinverkot eivät aina, esimerkiksi ruuhkatilanteissa, pysty takaamaan riittävää kapasiteettia, joka vaaditaan tasaiseen palvelun laatuun. Tulevaisuuden nopeammat tiedonsiirtotekniikat takaavat tasaisemman ja paremman palvelun laadun.
Avainsanat:
GPRS, EDGE, UMTS, QoS, Mediavirta
© Tritonia 2014-2019