Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Kimmi, Ville

"Äänestäjille, toimittajille ja muille tiedonhakijoille" Verkkoviestinnän elementit suomalaisten kansanedustajien verkkosivuilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Tutkielman tavoitteena on selvittää millaisia verkkoviestinnän elementtejä suomalaisten kansanedustajien verkkosivuilla on käytetty, ja mitä tarkoitusta varten sivuja käytetään. Tutkimusaineistona ovat kaikki olemassa olevat suomalaisten kansanedustajien verkkosivut. Maaliskuussa 2006 Suomen 200 kansanedustajasta yhdeksällätoista ei ollut verkkosivuja, joten tutkittavia sivuja on 181. Verkkosivuja tarkasteltiin kansanedustajien avustajille lähetetyn kyselyn sekä sisällönerittelyn avulla. Sisällönerittelymenetelmässä oli kolme kategoriaa, jotka olivat informaatio, identifikaatio ja osallistuminen. Verkkosivuilla olevia elementtejä eriteltiin näiden kategorioden alle.

Kyselyn vastauksista selvisi, että kansanedustajien verkkosivuilla on kolme pääkäyttötarkoitusta, jotka ovat kansanedustajan persoonan tutuksi tekeminen, perustietojen ja eduskuntatyöinformaation välittäminen kansalaisille ja tiedotusvälineille sekä edustajien ja äänestäjien välisen vuorovaikutuksen helpottaminen. Sisällönerittelyssä selvisi, että yleisimmät informaatioelementit olivat valokuvat, valtakunnalliset asiat ja henkilötiedot. Yleisimmät identifikaatioelementit olivat puoluetunnukset ja linkit puolueen sivuille. Yleisimmät osallistumiselementit olivat sähköpostiosoite ja yhteystiedot. Iällä, sukupuolella ja puoluekannalla on vaikutusta verkkosivuihin. Vanhimmilla edustajilla ei esimerkiksi ollut sivuillaan blogeja lainkaan. Vanhimmilla kansanedustajilla oli myös vähiten verkkosivuja. Naisilla oli sivuillaan enemmän informaatioelementtejä ja miehillä osallistumiselementtejä. Kaikissa kategorioissa esiintyi paljon vaihtelua eri puolueiden välillä.

Kansanedustajien verkkosivut ovat kehittyneet alkuaikojen välttämättömästä pahasta varteenotettavaksi viestintäkanavaksi, jonka välityksellä kansanedustajat voivat viestiä kaksisuuntaisesti sekä yleisön että tiedotusvälineiden kanssa. Vaikka kansanedustajien tietotekniset taidot ovat keskitasoa ja verkkoviestinnän uusimmat innovaatiot ovat si-vuilla harvassa, on heillä halukkuutta käyttää verkkosivujaan tiedottamiskanavana.
Avainsanat:
verkkosivu, kansanedustaja, informaatio, identifikaatio, osallistuminen
© Tritonia 2014-2019