Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Kankaanpää, Tanja

Methoden in Lehrwerken. Eine wissenschaftliche Analyse ausgewählter finnischer Deutschlehrwerke der letzten hundert Jahre

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
90
Oppikirjat muuttuvat ajan mittaan. Tähän muuttumiseen vaikuttaa erityisesti kielenopetusmenetelmä(t), johon oppikirja pohjautuu. Tämä oleellisesti oppikirjan muuttumiseen vaikuttava tekijä on tämän tutkimuksen aiheena. Tavoitteena on tutkia, mitkä kielenopetusmenetelmät ovat kolmen saksan oppikirjan pohjana. Tutkitusmateriaalin muodostavat Saksankielen alkeiskirja (1907), Saksan kielen alkeet I (1958) ja Deutsch mit Drago (2002). Nämä kirjat ovat suunnattu saksan alkuopetukseen suomenkielisille koululaisille.

Koska oppikirjat ovat eri ajoilta, käsitellään työn teoriaosuudessa ensin saksan opetus tutkittavien oppikirjojen ilmestymisajankohdan aikoihin. Sen jälkeen paneudutaan tarkemmin siihen, mikä oppikirja oikeastaan on, mitä sen eri osa-alueisiin kuuluu ja miten oppikirjaa voidaan tutkia. Viimeisenä teoriaosuudessa esitellään kielenopetusmenetelmät ja kerrotaan, miten oppikirjassa käytetyn menetelmän voi tunnistaa. Analyysissa käytetään teoriassa saatua tietoa hyväksi ja tutkitaan oppikirjan eri aspekteja, jotta oppikirjassa vaikuttavat kielenopetusmenetelmät löydettäisiin.

Tutkimuksen hypoteesi, että oppikirjoissa on useampien menetelmien vaikutus nähtävissä, mutta yksi on ylitse muiden, osoittautuu analyysissa vääräksi. Se toteutuu vain yhdessä oppikirjoista. Jäljelle jäävistä toisessa on kolme eri menetelmää yhdenvertaisessa asemassa ja toisessa on vain yksi menetelmä nähtävissä.

Tutkimuksesta käy ilmi kiinnostavia asioita oppikirjojen muuttumisesta, jotka ovat suurimmaksi osaksi selitettävissä kielenopetusmenetelmien ja niihin liittyvien yhteiskunnallisten tekijöiden muuttumisella. Ulkoisten muutosten, kuten kuvien lisääntymisen, lisäksi oppikirjat ovat muuttuneet myös sisällöllisesti, esim. tehtävät ovat monipuolistuneet ja niiden määrä on lisääntynyt huomattavasti.
Avainsanat:
Deutschlehrwerk, Fremdsprache, Lehrwerkanalyse, Methode
© Tritonia 2014-2019