Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Alizadeh Barani, Mohammad Reza

CAD-järjestelmän kehityskulku 2D:stä 3D:hen eri näkökulmasta katsoen ja sen käyttö tuotantosovelluksessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Matti Linna / Kimmo Salmenjoki
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Tietotekniikan koulutusohjelma (DI)
Sivumäärä:
76
3D-suunnitteluun siirtymiseen on liitetty hyvin usein pelkoja: investointi ei maksa koskaan itseään takaisin, ohjelmistot ovat vaikeita käyttää, jo tehtyjä suunnitelmia ei voida käyttää jatkossa ja niin edelleen.

Aikaisempia 2D-CAD-järjestelmiä pidettiin työkaluina, jotka parantavat perinteisen tuotekehityksen tuottavuutta. Uudet 3D-CAD-järjestelmät ovat keskeisessä asemassa, kun kehitetään uusia tuotekehitysprosesseja. Niillä voidaan parantaa insinöörityön kautta tuotettavan tiedon keruuta. Tärkein kysymys on, miten yritykset saavat täyden hyödyn 3D-CAD-järjestelmistään. Tämä edellyttää, että yrityksessä ymmärretään täysin uuden järjestelmän potentiaaliset edut ja että yrityksen tuotekehitysprosesseja voidaan tarvittaessa muuttaa.

Tässä diplomityössä luodaan katsaus CAD-järjestelmän kehityshistoriaan ja kolmeen erilaiseen geometriseen kuvaamistapaan, joita käytetään nykyisissä kaupallisissa järjestelmissä, keskitytään lähinnä mahdollisuuksiin, mitä 3D-suunnittelujärjestelmä antaa suunnittelulle ja dokumentoinnille verrattaessa sitä 2D-CAD:iin ja lopussa tarkastellaan CAD-sovellusten kehitystä 2D:stä 3D:hen eri näkökulmista: suunnittelijan, tuotekehityspäällikön ja ylemmän johdon.
Avainsanat:
2D-CAD, 3-CAD, CAD-järjestelmän kehityskulku
© Tritonia 2014-2019