Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Saarikoski, Jami

Radiotilaajan seurannan muutoksen vaikutus TETRA-verkon keskuksissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riku Jäntti
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Tietotekniikan koulutusohjelma (DI)
Sivumäärä:
76
TETRA-standardin (Terrestrial Trunked Radio) mukainen TETRA-järjestelmä on vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu digitaalinen radiopuhelinverkko. TETRA-järjestelmän toiminnallisuuden kannalta tärkeitä verkkoelementtejä ovat digitaaliset DXT-keskukset (Digital Exchange for TETRA) ja käyttöpaikkajärjestelmä, josta voidaan hallita järjestelmän tietoja. Käyttöpaikkatyöasemalta voidaan tilata päivityksiä liittyen radiotilaajien dynaamiseen dataan asettamalla nämä seurantaan (tracking). Radiotilaajan ollessa seurannassa välittyy päivystäjälle tietoa DXT-keskuksista CDD-palvelimien (Configuration and Data Distribution server) kautta esimerkiksi radiotilaajan sijainnista. Nykyinen radiotilaajan seurannan toteutus aiheuttaa suuria kuormituspiikkejä TETRA-verkossa, ja varsinkin CDD-palvelimilla.

Nykyisessä toteutuksessa tieto tilaajien seurannan tilauksista on CDD-palvelimella. DXT-keskuksissa löytyy ainoastaan tieto onko radiotilaaja valittuna seurantaan. Nyt toteutusta ollaan muuttamassa CDD-palvelimille siten, että tietoa tilauksista ei enää säilytetä CDD-palvelimella, vaan tieto seurantatiedon (tracking data) tilanneista CDD-palvelimista löytyisi DXT-keskuksista. Tässä työssä tutkitaan mitä muutoksia vaaditaan uuden CDD-palvelin toteutuksen myötä DXT-keskuksien ohjelmistoihin ja tietokantoihin.
Avainsanat:
TETRA, radiopuhelinverkko, tietokannat
© Tritonia 2014-2019