Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Vainio, Aki

Opiskelijan opintojen suunnittelun avustaminen Wompat-järjestelmällä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kimmo Salmenjoki / Kimmo Salmenjoki
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Tietotekniikan koulutusohjelma (DI)
Sivumäärä:
105
Yliopistojen siirtyessä uuteen tutkintojärjestelmään on käyty paljon keskusteluja henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) tarpeesta ja roolista. Joka tapauksessa, HOPSeista on tulossa vakiintunut käytäntö. Tällöin niiden käsittely vaatii selkeän prosessin ja opiskelijat tarvitsevat ohjausta HOPSien valmistelussa.

Wompat-järjestelmän laajennuksen tarkoitus on opastaa opiskelijoita automaattisesti heidän opinnoissaan. Se on toteutettu oppivalla agentilla, joka pyytää opiskelijalta tietoa tämän mielenkiintoalueista koulutusohjelman sisällä ja tekee niiden perusteella ehdotuksen kursseista sekä aikataulusta. Agentin tavoite on löytää sellainen ehdotus, jonka opiskelija voi mahdollisimman suurelta osin hyväksyä.

Järjestelmän oppiminen perustuu aikaisemmin tehtyjen havaintojen pohjalta laskettuihin todennäköisyyksiin. Päätökset tehdään arvioituihin todennäköisyyksiin ja erilaisiin esitietoihin perustuen. Järjestelmä käyttää hyväkseen tietokantaa, johon tarvittavat tiedot tallennetaan.

Järjestelmästä on toteutettu prototyyppi PHP-ohjelmointikielellä MySQL-tietokannan päälle. Käyttöliittymä on selainpohjainen.

Järjestelmän oppiminen toimii, mutta vaatii lisäoptimointia. Järjestelmä kuitenkin osaa tehdä selvästi päätöksiä, jotka antavat hyvän pohjan opiskelijan omalle muokkaukselle. Järjestelmä osaa myös suositella kursseja opiskelijan henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.
Avainsanat:
koneoppiminen, HOPS, rationaaliset agentit, tietokannat, verkkosovellukset
© Tritonia 2014-2019