Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2005

Rajanto, Lauri

Kuntien omistajapolitiikka: tarkastelussa Kuopion kaupunki

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Laitos:
Julkisjohtamisen laitos
Pääaine:
Hallintotiede : julkisjohtamisen vertaileva ohjelma
Sivumäärä:
98
Tutkimuksen aiheena on kuntien omistajapolitiikka. Kunnille on aikojen kuluessa kertynyt valtava määrä omaisuutta. Tämän omaisuusmassan tietoinen hallinta ja mahdollisimman tuottava käyttö ovat omistajapolitiikan ydinkysymyksiä. Omistajapolitiikan tärkeyteen on herätty kunnissa vasta viime vuosina. Taustalla muutoksessa ovat kiristynyt taloudellinen tilanne kunnissa, sekä ajattelutavan muutos palveluiden järjestämisessä. Kuntien kehittäessä vaihtoehtoisia palveluiden tuottamismalleja, on osa omaisuudesta muuttunut turhaksi. Tällaisesta kustannuksia aiheuttavasta omaisuudesta pitäisi kunnissa pyrkiä eroon. Myös kunnan omistamien liikelaitosten ja tytäryhtiöiden hallinta ja konserniajattelu ovat tärkeinä omistusohjauksen välineinä tutkimuksen kohteena.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä omistajapolitiikalla tarkoitetaan, miksi toimiva omistajapolitiikka on ratkaisevan tärkeää kunnan taloudelle, ja miten omistajapolitiikka näkyy ja toimii käytännössä Kuopion kaupungissa.

Omistajapolitiikan teoreettisia malleja on pyritty muodostamaan public choice -teorian ja keynesiläisyyden välisiä eroja tutkimalla. Myös erilaisten strategioiden teoreettista pohjaa on pyritty selvittämään.

Tutkimuksen empiirisessä osassa on teemahaastattelun keinoin selvitetty millaista omistajapolitiikkaa Kuopion kaupungissa on harjoitettu. Lisäksi aineistona on käytetty Kuopion kaupungin strategioita ja tilinpäätöstietoja, joita on analysoitu ja tulkittu.

Kuopion kaupungissa, kuten useimmissa muissakin suomalaisissa kunnissa, omistajapolitiikka on toistaiseksi ollut melko hahmottamatonta. Viime vuosina asiaan on kuitenkin ryhdytty kiinnittämään enemmän huomiota. Kuopion kaupungissa tärkeimpiä kehittämiskohteita tulevaisuudessa ovat ehkä konserniajattelun vahvistaminen ja emokonsernin strategioiden selkeämpi välittäminen tytäryhtiöihin. Yhtiöiden riittävä toimintavapaus pitää pystyä yhdistämään riittävään valvontaan ja ohjaukseen.

Omaisuuden suhteen on tiedettävä mitä omistetaan ja miksi omistetaan. Omistuksista on oltava valmiita myös luopumaan jos se on strategisesti järkevää.
Avainsanat:
kunta, konserni, omaisuus, omistajapolitiikka
© Tritonia 2014-2019