Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Papu-Kivimäki, Nanna

Dinaa etsimässä kerronnan ja psykoanalyysin keinoin. Vertaileva tekstianalyysi Dina-kirjasta ja -elokuvasta.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tarmo Malmberg
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Sivumäärä:
112
Tutkimukseni tavoitteena oli vertailla muuttuuko merkityssisältö tekstin siirtyessä mediasta toiseen. Aineistonani oli Herbørg Wassmon vuonna 1989 julkaistu romaani Dinas Bok ja tähän kirjaan perustuva elokuva Dina. Keskityin vertailemaan onko kirjallisen tekstin Dinan henkilöhahmo sama kuin elokuvallisen Dinan henkilöhahmo.

Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessani toimi kerronnan teoria sekä psykoananalyyttinen teoria. Analyysimetodina toimi psykoanalyyttinen ja semioottinen tekstianalyysi.

Tutkimuksessani selvisi, että elokuvallisen tekstin Dinan henkilöhahmo ei vastaa kirjallisen tekstin Dinan henkilöhahmoa. Elokuvallisen tekstin yksilöllinen luonne vaikutti osaltaan Dinan henkilöhahmon hahmottumiseen elokuvallisesta tekstistä tunteellisempana, naisellisempana ja hysteerisempänä kuin kirjallisesta tekstistä. Tässä ratkaisevaa oli mm. elokuvan visuaalinen luonne, tarinamateriaalin järjestyksen muuttaminen kronologiseksi, dramatiikan lisääminen ja muiden henkilöhahmojen muuttaminen tai poistaminen elokuvallisesta tekstistä.

Psykoanalyyttinen teoria vahvisti elokuvallisen tekstin rakentavan Dinan henkilöhahmosta heikompaa ja henkisesti epätasapainosempaa. Melodraamaattisten Dina-tekstien ns. subtekstien vertailu osoitti kirjallisen tekstin haastavan patriarkaalisen kerronnallisen rakenteen feminiinisellä subtekstillä sen sijaan kun elokuvallinen teksti että sen subteksti olivat patriarkaalisia. Näin ollen kirjallinen teksti rakensi Dinan henkilöhahmolle positiivista naisidentiteettiä patriarkaatin sisällä kun taasen elokuvallisesta tekstistä Dinan henkilöhahmo hahmottui patriarkaatille alisteisena naisihahmona.
Avainsanat:
elokuva, kirjallisuus, narratologia, psykoanalyysi, tekstianalyysi
© Tritonia 2014-2019