Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2004

Hakulinen, Juha-Matti

Listautumisantien alihinnoittelu ja pikavoitot Suomen osakemarkkinoilla 1997–2002

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juuso Vataja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Kansantaloustieteen laitos
Pääaine:
Kansantaloustiede
Sivumäärä:
61
Osakeantien alihinnoittelu on ollut 1980-luvulta lähtien yksi rahoitusteorian tutkituimmista anomalioista. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää listautumisantien alihinnoittelua kotimaisilla osakemarkkinoilla. Tutkimusaineisto koostuu Helsingin Pörssiin pää-, NM- ja I-listoille vuosina 1997–2002 listautuneista yrityksistä. Lisäksi tutkielmassa selvittiin kyseisellä aikavälillä tapahtuneiden antien pikavoittojen suuruudet.

Lähtökohtana tutkimukselle oli se, ettei alihinnoittelua esiinny, koska tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan epänormaaleja tuottoja ei tulisi esiintyä. Toisaalta, maailmanlaajuisesti listautumisantien on todettu olleen alihinnoiteltuja ja tutkielman tulokset olivatkin pitkälti yhdenmukaisia niiden kanssa. Alihinnoittelua tutkitaan laskemalla listautumisantien keskimääräinen epänormaali tuotto ja testaamalla sen tilastollista merkitsevyyttä t-testin avulla. Tutkimusperiodilla havaittiin esiintyvän voimasta alihinnoittelua. Aineisto, jossa oli mukana 50 listautumisantia Suomessa, tuki muita tutkimuksia siitä, että listautumismarkkinoilla esiintyy alihinnoittelua ja pikavoittoja.
Avainsanat:
Alihinnoittelu, listautumisanti, osakemarkkinat
© Tritonia 2014-2019