Vaasan yliopiston opinnäytteet

Lisätietoja
Lisätietoja
Sulje

Ohjeet

 • Tutkielmasi tiedoston tulee olla PDF-tiedostomuotoa. Tiedoston tulee sisältää koko tutkielma, ei pelkästään tiivistelmää
 • Tiedoston maksimikoko on 10MB
 • Tutkielma näkyy Tritonian sivuilla vasta kun se on yksiköstä käyty hyväksymässä listaukseen
 • Opinnäytteiden fyysisiä kappaleita tulee palauttaa:
  • 3 kpl, jos valitset että opinnäytteesi on julkisesti saatavilla *
  • 4 kpl, jos valitset rajatun saatavuuden **
  *  Fil. tdk / Kielet ja viestintä: 2 kpl
  ** Fil. tdk / Kielet ja viestintä: 3 kpl

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä:
gradu@tritonia.fi

1. Sopimusehdot

Vakuutan, että oheinen teksti on sama, jonka olen luovuttanut Vaasan yliopiston asianomaiselle yksikölle pro gradu -tutkielmanani/ lisensiaatintutkimuksenani. Vastaan itse tekstin sisällöstä ja siitä, että tutkielmani ei sisällä mitään sellaista aineistoa, joka voisi loukata jonkun toisen henkilön tai yhteisön oikeuksia. Mahdollisista kolmansien osapuolten vaateista vastaan itse.

Tritonia ei maksa korvausta opinnäytteen tekijälle eikä peri maksua sen verkkokäytöstä. Tritonialla on oikeus opinnäytteen kopioimiseen sopivassa muodossa pitkäaikaissäilytystä varten.

Mikäli opinnäytteen tekijä tai Tritonia haluaa perustellusta syystä poistaa opinnäytteen yleisestä verkkojakelusta, tästä on sovittava erikseen tekijän, Tritonian ja ao. yksikön kesken.

Hyväksy / Jatka

2. Tiivistelmä

Tekijän sukunimi:
Tekijän etunimi:
Opiskelijanumero:
Tutkielman/diplomityön nimi:
Ohjaaja/Valvoja (DI):
Yksikkö:
Tutkinto:
Pääaine:
Koulutusohjelma:
Suuntautumisvaihtoehto:
Tutkielman kieli:
Hyväksymisvuosi:
Sivumäärä:
Huomautukset:
Tiivistelmäteksti:
Avainsanat:
Näytä esikatselu / Jatka

3. Esikatselu

faculty, approvalyear

lastname, firstname

title

Ohjaaja/Valvoja (DI):
supervisor
Tutkinto:
qualification
Pääaine:
major
Koulutusohjelma:
trainingprogramme
Suuntautumisvaihtoehto:
orientation
Tutkielman kieli:
language
Sivumäärä:
pagecount
Huomautukset:
notes
abstract
Avainsanat:
keywords
Hyväksy esikatselu / Jatka Muokkaa tiivistelmää

4. Opinnäytetiedosto

Tutkielmatiedosto:
Hyväksyn, että opinnäytteeni on julkisesti verkossa saatavilla.
En hyväksy opinnäytteeni sähköistä luettavuutta Tritonian työasemien ja saatavuutta asianmukaisten yksikkötunnusten ulkopuolella.
Tallenna tiedosto ja tiivistelmä
© Tritonia 2014-2019