Sukkula
KIRJASTOHISTORIA
BIBLIOTEKSHISTORIA

HISTORY OF LIBRARIES
 


BIBLIOGRAFIA

Aro, Anne: Suomen kirjastohistoriaa

SUOMEKSI

Elonheimo, Rispa: Seinäjoen kirjaston vaiheita
Gardberg, Carl-Rudolf: Kokkolan lukuseuran kirjasto ja sen aikalaiset
Lestijärven kunnankirjaston historiikki
Mäkinen, Ilkka: Kaarle Werkon elämäntyö kansainvalistuksen, kirjastojen ja raittiuden hyväksi
Luhtala, Tuula: Kokkolan kaupunginkirjaston historia
Puikko, Päivi: Kälviän kirjaston historia
Vaasan Luku-Kirjasto 1794-1845
Laaksovirta, Tuula H.: Pikeä, painovapautta, paloviinaa ja yömyssy
Ylikangas, Heikki: Sattuma vaiko selviö: Miksi Suomen kirjastolaitos sai alkunsa Vaasassa 1794?
Öhman, Berit: Läse-Bibliotheket i Wasa : Säilyneiden kirjojen luettelo
Öhman, Berit: Vaasan Luku-Kirjasto 1794-1845
Werkko, Kaarlo: Suomen kirjastojen historiaa
Yleiset kirjastot Suomessa 200 vuotta: Juhlakirja
Laaksovirta, Tuula H.: Lukukirjasto - kansainvälinen kirjastoaate
Kareno, Eija & Ahlskog, Greta: Vaasan vanhoja kirjastoja

 Lankinen, Juha: 

Rakkautta kirjoitettuun - Pohjanmaan mystikoiden käsikirjoitusperinteestä Vähässäkyrössä ja ympäristopitäjissä 1700- ja 1800-luvuilla

Mäkinen, Ilkka: Suomen ja Pohjanmaan lukuseurat
Peltonen, Matti: Kirjat ja maailma
Rintala, Erkki: Hovioikeudenneuvos Olof Langenstein - valistusajan innoittama syvällinen juristi ja humanisti
Salminen, Erkki: Kustavilainen Vaasa
Simonsuuri, Kirsti: Kolmaskymmenes päivä: Tulindberg
Lihtonen, Eivi: Promenadi haapojen alla
Viljamaa, Ritva: Tulkoon valkeus
Öhman, Berit: Vasa svenska lyceumin aarteita

PÅ SVENSKA

De allmänna biblioteken i Finland 200 år: Festskrift
Laaksovirta, Tuula H.: Läsebiblioteket - en internationell biblioteksidé
Kareno, Eija & Ahlskog, Greta: Gamla bibliotek i Vasa

 Lankinen, Juha: 

Kärlek till det skrivna ordet- Om de österbottniska mystikernas handskriftstradition i Lillkyro med omnejd under 1700- och 1800-talen

Luhtala, Tuula: Karleby stadsbiblioteks historia
Mäkinen, Ilkka: Läsesällskapen i Österbotten och övriga Finland
Peltonen, Matti: Böckerna och världen
Rintala, Erkki: Hovrättsrådet Olof Langenstein - upplysningstidens djupsinninga jurist och humanist
Salminen, Erkki: Det gustavianska Vasa
Simonsuuri, Kirsti: Den trettionde dagen: Tulindberg
Från handskrivna kataloger till metadata - Svenska handelshögskolans bibliotek 1909-1999
Gardberg, Carl-Rudolf: Läsesällskapet i Gamlakarleby och dess samtida
Lyceibiblioteket vid Österbottens högskolas bibliotek
Läse-Bibliotheket i Wasa 1794-1845
Laaksovirta, Tuula H.: Beck, brännvin, tryckfrihet och nattmössa
Öhman, Berit: Läse-Bibliotheket i Wasa 1794-1845
Öhman, Berit: Läse-Bibliotheket i Wasa: katalog över de bevarade böckerna

IN ENGLISH

Public Libraries in Finland 200 years: Festschrift
Laaksovirta, Tuula H.: The Reading Library - An International Concept
Kareno, Eija & Ahlskog, Greta: Old Libraries in Vaasa
Lankinen, Juha:  For Love of the Written Word
Mäkinen, Ilkka: Reading Societies in Finland
Peltonen, Matti: Books and the World

 Rintala, Erkki: 

Justice Court of Appeal Olof Langenstein - a profound jurist, humanist and library man inspired by the age of enlightenment

Salminen, Erkki: The Gustavian Vaasa


                                                                                                                                                                                                                                                                   


KIRJASTOT JA
TIETOPALVELUYKSIKÖT


KIRJAILIJAHAKEMISTOT

TIETOJA SUKKULASTA

KIRJASTOHISTORIA

TIETOKANNAT

PROJEKTIT

LEHDET

LINKIT


PÅ SVENSKA | IN ENGLISH


Sukkula - takaisin etusivulle

Päivitetty : vpe@tritonia.fi 9.2.2005

Takaisin | Tillbaka | Back