De allmänna biblioteken i Finland
200 år.
Festskrift

Tillägnad
Vasa Läse-bibliotheks
Stiftande Medlemmar

De allmänna bibliotekens i Vasa län
200-årsjubileums arbetsgrupp

Internet-version
Red.: Riitta Lähdemäki-Taipalus,
Anna Silvonen, Vuokko Palonen
Utg.: Vasa universitetsbibliotek
Vasa 1997
ISBN 951-683-648-8
Katalogiseringdata

 

Till bibliotekshistoria -sidan