Tuula H. Laaksovirta
Läsebiblioteket - en internationell biblioteksidé

Erkki Rintala
Hovrättsrådet Olof Langenstein - upplysningstidens djupsinninga jurist och humanist

Ilkka Mäkinen
Läsesällskapen i Österbotten och övriga Finland

Juha Lankinen
Kärlek till det skrivna ordet- Om de österbottniska mystikernas handskriftstradition i Lillkyro med omnejd under 1700- och 1800-talen

Matti Peltonen
Böckerna och världen

Greta Ahlskog och Eija Kareno
Gamla bibliotek i Vasa

Erkki Salminen
Det gustavianska Vasa

Kirsti Simonsuuri
Den trettionde dagen: Tulindberg

Eivi Lihtonen
Promenad under aspar (på finska)

Ritva Viljamaa
Varde ljus (på finska)

Festskrift