Vaasan läänin yleisten kirjastojen 200-vuotisjuhlavuoden työryhmä
De allmänna bibliotekens i Vasa län 200-årsjubilenums arbetsgrupp

Ylikirjastonhoitaja / Överbibliotekarie
Tuula H. Laaksovirta, puheenjohtaja / ordförande
Eduskunnan kirjasto / Riksdagsbiblioteket

Koulutoimentarkastaja / Skolinspektör
Helena Hyllinen, sihteeri / sekreterare
Vaasan lääninhallitus / Länsstyrelsen i Vasa län

Kirjastotoimenjohtaja / Biblioteksdirektör
Birgitta Aurén
Pietarsaaren kaupunginkirjasto / Stadsbiblioteket i Jakobstad

Kirjastotoimenjohtaja / Biblioteketsdirektör
Rispa Eloheimo
Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto / Seinäjoki stadsbibliotek-landskapsbibliotek

Kirjastotoimenjohtaja / Biblioteksdirektör
Hanna Keisala
Kuortaneen kunnankirjasto / Kuortane kommunalbibliotek

Kirjastotoimenjohtaja / Biblioteksdirektör
Tuula Luhtala
Kokkolan kaupunginkirjasto / Karleby stadsbibliotek

Apulaiskaupunginjohtaja / Biträdande stadsdirektör
Bengt Strandin (sijainen / suppleant:
valtuuston puheenjohtaja / förvaltningsdirektör Tor Wik)
Vaasan kaupunki / Vasa stad

Lehtori /Lektor
Maire Turunen
Laihian lukio / Laihela gymnasium

Juhlakirjan etusivu
Festskriftens huvudsida