Luettelointitiedot/Katalogiseringdata/CIP

Yleiset kirjastot Suomessa 200 vuotta [Atk-tallenne] : juhlakirja / Vaasan läänin yleisten kirjastojen 200-vuotisjuhlavuoden työryhmä. - Internet-versio / toim . Riitta Lähdemäki-Taipalus, Anna Silvonen, Vuokko Palonen. - Tekstiä (33 tiedostoa). - Vaasa : Vaasan yliopiston kirjasto, 1997.
Nimeke nimiönäytöstä - Ruots. nimeke: De allmänna biblioteken i Finland 200 år : festskrift. - Engl. nimeke: Public libraries in Finland 200 years : Festschr ift : summaries. - Artikkelit ovat ilmestyneet v. 1994 samannimisessä painetussa teoksessa (ISBN 952-90-5804-7).
<URL: http://www.uwasa.fi/~sukkula/juhlakirja/etusivusu.html>.
ISBN 951-683-648-8

UDK 02 (091) (480)
YKL 02.09
YSA:
kirjastot - historia - Suomi
kirjastot - historia - Vaasa
historia - Vaasa

Juhlakirjan etusivu
Festskriftens huvudsida
Main Page of Festschrift