Vaasan Luku-Kirjasto 1794-1845/
Läse-Bibliotheket i Wasa 1794-1845
 
Vaasan läänin yleisten kirjastojen
200-vuotisjuhlavuoden työryhmä

Internet-versio
Toim. / Red. : Riitta Lähdemäki-Taipalus,
Anna Silvonen, Vuokko Palonen
Julk. / Utg. : Vaasan yliopiston kirjasto /
Vasa universitetsbibliotek
Vaasa 1997
ISBN 951-683-650-X
Luettelointitiedot/Katalogiseringdata

 

Kirjastohistoria/Bibliotekshistoria