Personal

Mer info
Mer info
Stäng
Personalens epostadresser:
fornamn.efternamn@tritonia.fi

Tritonias ledning

Direktör
Anne Lehto

Vice direktör, samlingar
Christina Flemming

Servicechef, när- och webbstjänster
Jonna Toukonen

Servicechef, utbildning och forskarstöd
Katri Rintamäki

Administrativ koordinator
Anne Koiranen

Universitetsstranden
Alanko, Aki Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8314 Telefon
Rum
K208
Aro, Anne Informationsspecialist
Telefon
029-449 8216 Telefon
Rum
T308
Samlingar inom ekonomi och utbildning i informationssökning (Vasa universitet)
Björkqvist, Mikael Vaktmästare
Telefon
029 449 8092 Telefon
Rum
K221
Blusi, Magnus Medieassistent
Telefon
029-449 8219 Telefon
Rum
K314
EduLab, medietjänster, videokonferenser
Byholm, Maria pedagog, EduLabs koordinator
Telefon
029-449 8220 Telefon
Rum
K316
Koordinering av EduLab-tjänster, EduLabs service
Engblom, Carina Informatiker
Telefon
029-449 8552 Telefon
Rum
T304
Samlingar i teknik, utbildning i informationssökning (Novia)
Evertson, Linda-Marie Informatiker
Telefon
029 4498273 Telefon
Rum
T305
Samlingar i pedagogik, psykologi, utbildning i och koordinering av undervisning (ÅA)informationssökning
Flemming, Christina Vicedirektör
Telefon
029-449 8223 Telefon
Rum
K204
Samlingar, Åbo Akademi, Novia, ÅAs forskarrum
Granlund, Sören Pedagog
Telefon
029-449 8351 Telefon
Rum
K314
EduLab, mediatjänster
Hakomäki, Tuula Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8225 Telefon
Rum
K214
Hjerpe, Ellinor Informatiker
Telefon
029-449 8318 Telefon
Rum
T311
Samlingar i samhällsvetenskaper, specialsamlingar, ÅA Vasas biblioteksservice och utbildning i informationssökning
Holmlund, Susanne Informationsspecialist
Telefon
029-449 8226 Telefon
Rum
T310
Samlingar inom ekonomi, utbildning i informationssökning (Hanken), koordinering av informationstjänsten
Hyyryläinen, Katariina Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8227 Telefon
Rum
K214
Fjärrlån, färdigställande av material för utlåning
Kallio, Merja Publikationssekreterare
Telefon
029-449 8246 Telefon
Rum
K315
Vasa universitets och Vamks publikationer - ombrytning och beställning
Koiranen, Anne Administrativ koordinator
Telefon
029-449 8232 Telefon
Rum
K206
Administrativa tjänster, ansökningar om forskarrum (Vasa universitet)
Kultalahti, Barbro Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8233 Telefon
Rum
K306
VYH kontaktperson (företagsekonomi), Theseus företagsekonomi (VYH)
Källund, Ann-Sofie Översättare-informatör
Telefon
029-449 8547 Telefon
Rum
T307
Översättning, informering
Lax, Christian -
Telefon
029449 8185 Telefon
Rum
K212
Utlåningen, färdigställande av böcker
Lehto, Anne Tritonias direktör
Telefon
029-449 8500 Telefon
Rum
K203
direktör
Molander, Lena Ekonomisekreterare
Telefon
029-449 8238 Telefon
Rum
K204
Ekonomitjänster
Mukari, Leena Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8234 Telefon
Rum
K305
Förvärv (Vasa universitet och VYH), katalogisering
Mäkynen, Mari Informatiker
Telefon
029-449 8239 Telefon
Rum
T312
Samlingar inom teknik (Vasa universitet och VYH), utbildning i informationssökning (VYH), Theseus teknik
Nelson, Christian Informationsspecialist
Telefon
029-449 8240 Telefon
Rum
K215
Utveckling och underhåll av bibliotekssystemet, koordineering av databasarbetet
Niemitalo, Pia-Maria Informatiker
Telefon
029 449 8177 Telefon
Rum
T303
Anskaffning av e-resurser (Vasa universitet, VYH), utbildning i informationssökning (VYH)
Nisumaa, Saija Praktikant
Rum
K306
Nygård-Anturaniemi, Isabel Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8229 Telefon
Rum
K304
Förvärv (ÅA), koordinering av förvärv, katalogisering
Peltoniemi, Jessica Praktikant
Rum
K307
Perkiömäki, Vesa Bibliotekssekreterare, låneansvarig
Telefon
029-449 8243 Telefon
Rum
K213
Låneservice, KITT-statistik
Rantala, Sari Byråsekreterare
Rum
K208
Ankomstregistrering av tidskrifter
Rintamäki, Katri Servicechef, utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8603 Telefon
Rum
K318
Utbildning och forskarstöd
Savolainen, Ilkka Expeditionsmästare
Telefon
029-449 8250 Telefon
Rum
K221
Expeditionsmästartjänster, utrymmesbokningar, säkerhetsärenden
Strengell, Sylvia Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8253 Telefon
Rum
T307
Förvärv (Novia TE, VYH och Hanken), katalogisering
Teppo, Pirjo Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8255 Telefon
Rum
K207
Theseus informationsbehandling och social- och hälsovård (VYH)
Torppa, Tuomo Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8257 Telefon
Rum
K307
Förvärv (Vasa universitet), katalogisering
Toukonen, Jonna Servicechef
Telefon
029-449 8224 Telefon
Rum
K217
Närservice, webbtjänster
Turunen, Essi Informationsspecialist
Rum
T307
Wargelin, Anne Informatiker
Telefon
029-449 8261 Telefon
Rum
T309
Samlingar inom social- och hälsovård, utbildning i informationssökning (VYH)
Yli-Karhu, Tarja Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8264 Telefon
Rum
T306
Koordinering av tidskriftsprenumerationer(Vasa universitet, Hanken, Novia, VYH)
Ylitalo, Anu Pedagog
Telefon
029-449 8265 Telefon
Rum
K313
EduLab, LIN-utbildning
Seriegatan
Kempe, Ann-Charlott Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8230 Telefon
Låneservice, fjärrlån, tillgänglighetsservice, Theseus social- och hälsovård (Novia)
Lall, Emilia Bibliotekssekreterare
Vestman, Gun Informatiker
Telefon
029-449 8262 Telefon
Samlingar inom social- och hälsovård, utbildning i informationssökning (Novia)
Jakobstad
Hagnäs-Dubloo, Tina Bibliotekssekreterare
Telefon
06-3285136 Telefon
Träisk, Linda informatiker
Telefon
06-324 7847 Telefon
Förvärv till Allegro, samlingstjänster, utbildning i informationssökning (Åbo Akademi, Novia, Centria)
Åbo
Glader, Johanna Informationsspecialist
Telefon
02-4323131 Telefon
Novia Åbo
Österman, Siv Informatiker
Telefon
02-432 3133 Telefon
Raseborg
Wikström-Orre, Malin Informatiker
Telefon
019-224 8141 Telefon
© Tritonia 2014-2016