Tritonia Allegro, Jakobstad

Mer info
Mer info

Tritonia Allegro

Bibliotek

Tritonia Allegro betjänar främst Åbo Akademis, Yrkeshögskolan Novias och Centria yrkeshögskolas enheter i Jakobstad.

Tritonias biblioteksenhet i Jakobstad finns i Campus Allegro, ett högskolekvarter där Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Centria samt Yrkesakademin i Österbotten och Jakobstadsnejdens Musikinstitut verkar.

Samlingar: Tyngdpunkten i Tritonia Allegros samlingar speglar högskolornas inriktningar och ligger på konst, musik, pedagogik och psykologi. Också företagsekonomi är ett kärnområde, men för tillfället har biblioteket endast en mindre samling böcker inom ämnet eftersom Centria yrkeshögskolas ursprungliga kursböcker finns på stadsbiblioteket i Jakobstad. Nyanskaffningar placeras däremot i Tritonia Allegro. Utöver böcker finns i Tritonia Allegros samlingar även musikalier och CD-skivor, tidskrifter, högskolornas lärdomsprov samt elektroniska informationskällor.

Utrymmen:
I biblioteket finns en läshörna med ett bord och stolar, låneautomat, individuella läsplatser, en öppen sökdator och en skanner i A3-storlek. I biblioteket finns datorer i ÅA:s, Novias och Centrias nätverk som användarna själva kan logga in på med respektive högskolas användarnamn och lösenord. Datorerna kan även öppnas för utomstående användare som vill använda högskolornas elektroniska informationskällor i biblioteket.

Snabbguide för låntagaren (Allegro)

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad
Kontaktuppgifter:
Utlåningen: +358-6-3247846
E-post: allegro@tritonia.fi
Informatiker Linda Träisk +358-6-3247847
Bibliotekssekreterare Tina Hagnäs-Dubloo +358-6-3285136

© Tritonia 2014-2017