Tritonia, Vasa

Mer info
Mer info

Tritonia Universitetsstranden

Läge: Tritonia finns på Brändö, på Vasa universitets campusområde.

Samlingar: Bibliotekets samlingar finns på fyra våningar. På första våningen finns humaniora och pedagogik. På andra våningen (ingångsvåningen) finns utlåning och returnering samt kursböcker och snabblån. På tredje våningen finns samlingar inom teknik och ekonomi, på fjärde våningen hälsovetenskaper, samhällsvetenskaper och psykologi.

Lokaler: I bibliotekets lokaler finns arbetsutrymmen, läsplatser och grupprum som kan reserveras. I byggnaden finns förutom biblioteket Café Oskar och auditorium Nissi. EduLab, stödenheten för undervisningen, finns på tredje våningen, där det även finns två undervisningsutrymmen och fler grupprum.

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Universitetsstranden 7, 65200 Vasa
Postadress: PB 331, 65101 Vasa
Tfn utlåning och informationstjänst: 029-449 8258
E-post till utlåningen: loans@tritonia.fi

© Tritonia 2014-2021