Undervisning för Hankenstuderande

Mer info
Mer info

Kurser i informationssökning och informationskompetens för nya studerande


Undervisning
i systematisk informationssökning arrangeras för första årets studerande inom ramen för kursen Introduktion till akademiska studier. Tidpunkter framgår av kursens timplan och i lärplattformen Moodle. 


Kurser i informationssökning och informationskompetens för längre hunna studerande


Kurser
i informationskompetens för studerande på ämnesstudie- eller fördjupad nivå arrangeras i samråd med insitutionerna. Tidpunkter meddelas av respektive lärare.    

Koordinator: informationsspecialist Susanne Holmlund  


Kortkurser i aktuella teman arrangeras varje termin och kan också beställas för studerandegrupper. 

Individuell handledning i informationssökning kan bokas via Boka tid för handledning.

© Tritonia 2014-2019