Undervisning för ÅA-studerande

Mer info
Mer info

För nya studerande i Vasa

Obligatoriska kurser i systematisk informationssökning arrangeras för första årets studerande inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi i Vasa. Tidpunkter framgår ur Peppi. Biblioteksintroduktioner arrangeras både för nya studerande och på engelska för utbytesstuderande under introduktionsveckorna i Vasa. Ta kontakt för att boka en biblioteksintroduktion.

Kontaktpersoner: 

Linda-Marie Evertson, linda-marie.evertson(a)tritonia.fi 

Isabel Nygård-Anturaniemi, isabel.nygard-anturaniemi(a)tritonia.fi

 

För längre hunna studerande i Vasa

För längre hunna studerande ingår kurser i informationssökning i kandidat- och magisterskedet. Individuell handledning i informationssökning kan bokas via Boka tid för handledning. Handledning kan även ske i små grupper beroende på behov.

 

Kontaktpersoner: 

Linda-Marie Evertson, linda-marie.evertson(a)tritonia.fi 

Isabel Nygård-Anturaniemi, isabel.nygard-anturaniemi(a)tritonia.fi
© Tritonia 2014-2020