Läsesalar och passerkort

Mer info
Mer info

Läsesalar

På 2:a våningen finns två läsesalar. De kan användas av alla när biblioteket är öppet. Kom ihåg att låna de böcker du läser i läsesalen.

I den stora läsesalen finns 16 datorplatser och 15 vanliga läsplatser. I den lilla läsesalen finns 14 läsplatser. Båda salarna är avsedda för tyst arbete.

 

Läsplatser finns på alla våningar, både nära fönstren mot havet och längre in i biblioteket. Läsplatser kan inte reserveras.

 

Passerkort

När biblioteket är stängt kan studerande använda passerkort, som fås av vaktmästarna, för att komma in i läsesalarna. Passerkort beviljas till studerande vid Tritonias ramorganisationer samt vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa.

 

Passerkortet gäller för en höst-, vår- eller sommarperiod åt gången och det ska ALLTID förnyas före följande period. För passerkort som returneras för sent eller som tappats bort faktureras 50 €. Se närmare användningsregler för passerkorten.

 

Läsesalarna är stängda nattetid kl. 02-06. När biblioteket är stängt kommer man in till läsesalarna via ytterdörren på havssidan.

 

© Tritonia 2014-2021