Hereditas Culturalis Wasaensis
Sisältö / Innehåll
Messenius: Scondia illustrata (1703)
Werwing: Konung Carl den IX:des historia (1746)
Lijk-predikan över Herman Jesenhausen i Vasa (1667)
Julistus (1775)
Plundringen i Vasa (1808)
Vasabladet (1856)
Laurén: Fägnerim (1888)
Vaasan-opas (1894)
Suomen Vapaussota 1918
Vasabygdens insats i frihetskriget (1918)
Tenorstämmaboken - Tenoristemmakirja (1591-1628)
Gezelius: Lasten paras tawara (1695)
Computus manualis (1758)
Kalm: Informationsverket i Österbotten (1762)
Bladh, Peter Johan: Om ett åskeslag (1780)
Rancken, Christina Wilhelmina: Ny Abc- eller elementar-bok (1871)
Flemming, Christina: Lyceibiblioteket i Vasa väcks till liv
Rintanen, Markku: Suomenkielisten oppikoulujen perustaminen Vaasaan
Tarvonen, Sari: Virtuaaliyliopisto tuli Vaasaan
Lähdeluettelo/Källförteckning
Tritonia
Lijk-predikan ver Herman Jesenhausen i Vasa (1667)

<<
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
>>
Lijk-predikan, hållen i Waza kyrkia vthi Österbotn, åhr 1667, den 9. junij, när...Herman Iessenhausenss förnämligh handelsmans och inwånares vthi Waza stadh, salige lekamen... ther niderlades i thess beredde hwilokammar, hwilken affsompnade på samma åhr, den 17. maij klocken 7. afftonen aff Olao Magni Arenio, Maalaxens pastore. Stockholm, 1667.

Herman Jesenhausen (1609-1667)
Syntyi Westfalenin Schwellinissä. Liikemies. Tuli 17-vuotiaana Turkuun. Muutti Vaasaan 1637. Kolmessa vuosikymmenessä hänestä tuli kaupungin ja luultavasti koko maakunnan rikkain mies. Toimialueet olivat merenkulku, terva- ja viljakauppa, lisäksi hän harjoitti voi-, suola- ja tupakkakauppaa.

Olof (Olaus) Arenius (1611-1682)
Syntyi Värmlannin Sannassa, ylioppilaaksi Turussa 1640. Maalahden kirkkoherra vuodesta 1649 kuolemaansa saakka. Uuras puhuja ja kirjoittaja. Julkaisi suuren määrän homileettisia kirjoituksia ja saarnoja, mm. Passional-postilla vuonna 1661 ja Reese- och huus-postilla vuonna 1677, molemmat Turussa Peter Hanssonin painamia. Kummatkin postillat löytyvät Ranckenin kokoelmasta.

Herman Jesenhausen (1609 - 1667)
Född i Schwellin i Westfalen. Affärsman. Kom som 17-åring till Åbo. Flyttade till Vasa 1637. Blev på tre årtionden stadens och troligtvis hela landskapets rikaste man. Sysslade med sjöfart, tjär- och spannmålshandel samt handel med smör, salt och tobak.

Olof (Olaus) Arenius (1611 - 1682)
Född i Sanna i Värmland, student i Åbo 1640 och kyrkoherde i Malax från 1649 till sin död. Flitig talare och skriftställare. Utgav en stor mängd homiletiska skrifter och predikningar bl.a. Passional-postilla, 1661 och Reese- och huus-postilla, 1677, tryckta i Åbo av Peter Hansson. Båda finns i Ranckens samling.