Vaasan yliopiston opinnäytteet

Informaatioteknologian tiedekunta, 2002

Ruonakoski, Mika

Kuuluvuuden mallintaminen erilaisissa matkapuhelinverkoissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
61
Matkapuhelinverkot ovat kehittyneet ja kehittyvät jatkuvasti kovaa vauhtia. Tekniikan kehittymisen myötä myöskin tapa muodostaa kuuluvuusalue on muuttunut tehokkaammaksi. Matkapuhelinverkot muodostavat kuuluvuusalueen solukkorakenteen avulla, jolloin rakenteesta tulee hunajakennon muotoinen.

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu Suomessa toimineiden matkapuhelinverkkojen (ARP, NMT ja GSM) sekä tulevaisuuden kolmannen sukupolven matkapuhelinjärjestelmän, UMTS:n, tapoja muodostaa kuuluvuusalue.

Tutkittaessa näiden eri järjestelmien tapoja muodostaa kuuluvuusalue, havaitaan se tosiasia että tekniikan kehitys mahdollistaa tehokkaampien ja pienempien solujen käyttöönoton matkapuhelinverkoissa. Tästä johtuen vain taivas on rajana tulevaisuuden
matkapuhelinjärjestelmille ja niiden sovelluksille.
Avainsanat:
Matkapuhelinverkko, solu, kuuluvuusalue
© Tritonia 2014-2019